Ministerstwo wprowadza nowe uproszczenia dla rolników

– Przy składaniu wniosków przez rolników w systemach elektronicznych zastosowano już wiele uproszczeń – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Kamiński podczas spotkania z Prezydium Porozumienia Rolniczego.

Od 2 tygodni działa aplikacja, która za pośrednictwem profilu zaufanego jest pomocna przy procesie szacowania szkód suszowych, m.in. przez bazowanie na Ekonomicznym Bilansie Wodnym, wykorzystaniu georadarów i systemów satelitarnych. Sama aplikacja ma mieć docelowo jeszcze szersze zastosowanie – dodał wiceminister.

Zwrócił również uwagę, że w przypadku pracowników sezonowych zostały wprowadzone rozwiązania ułatwiające regulacje dotyczące pomocnika rolnika. W KRUS i ARiMR trwają prace nad wprowadzeniem cyfryzacji we wszystkich obsługiwanych sprawach.

Uproszczenie procedur związanych z wykorzystaniem środków

Uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z wykorzystaniem środków przez rolników w ramach prowadzonych naborów oraz ich rozliczania było tematem dzisiejszego spotkania podsekretarza stanu Ryszarda Kamińskiego z Prezydium Porozumienia Rolniczego, przedstawicielami organizacji – członków COPA-COGECA.

W rozmowach uczestniczyli ponadto zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kuśnierek oraz główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na uproszczenie procedur przy składaniu wniosków, skrócenie terminu na ich rozpatrywanie, system IRZ oraz szybszą wypłatę suszowego. Poruszono także kwestie dotyczące spółek wodnych oraz pracowników sezonowych w szkółkarstwie, pomocy de minimis, uciążliwości produkcji rolniczej, a także nadmiernego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich.

Wiceminister Kamiński poinformował o zakończonych negocjacjach w sprawie unijnego planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki wspólnoty „Zielony Ład” oraz strategii: „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodności”, zachęcając jednocześnie do analizowania i składania przez organizacje rolnicze swoich propozycji i wniosków na temat tych dokumentów.

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here