Modernizacja gospodarstw rolnych: doświadczenia i plany

Późno uruchomione nabory wniosków, długa ich ocena, bardziej skomplikowany proces wyboru wykonawców oraz możliwość rozpoczęcia realizacji projektu dopiero po podpisaniu umowy – to główne czynniki, których efektem jest opóźnienie w realizacji PROW 2014–2020.

PSL, rolnik, rolnictwo, portal rolny, ARiMR, Modernizacja gospodarstw rolnych, BGŻ BNP Paribas

Państwo Dobrowolscy ze wsi Stany Małe (woj. podlaskie) prowadzą hodowlę bydła wysokomlecznego (na zdjęciu ich obora). Ze wsparcia w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" korzystali dwukrotnie. Pieniądze przeznaczyli m.in. na wyposażenie obory i zakup robota udojowego.

 

Według stanu na koniec czerwca w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” podpisane umowy o dofinansowanie oraz wydane decyzje o przyznaniu dotacji wykorzystują 21,51 proc. środków z 10,44 mld zł limitu na działanie. Dużo gorzej jest, jeśli chodzi o zrealizowane płatności. Dotychczas ARiMR wypłaciła zaledwie 84,57 mln zł (czyli 0,8 proc. dostępnego limitu).

Preferowane branże

W obecnym PROW preferowane branże to produkcja prosiąt, bydła mięsnego i mleka krowiego. Na inwestycje realizowane w tych sektorach przewidziano osobny budżet, odrębne nabory wniosków, a przede wszystkim wyższe kwoty pomocy (do 900 tys. zł na inwestycje w produkcję prosiąt). Obecnie trudniej o dotacje na zakup maszyn rolniczych, chociaż rolników wnioskujących o wsparcie tego typu inwestycji nie brakuje. Dotychczas ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków w ramach tego działania. Dwa z nich były dedykowane tylko inwestycjom w rozwój branż preferowanych (październik – listopad 2015 r. i czerwiec – lipiec 2017 r.), jeden (kwiecień – maj 2016 r.) był skierowany do wszystkich producentów rolnych. W ramach tego naboru złożono ponad 30 tys. wniosków o dofinansowanie, z których ponad 90 proc. dotyczyło zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

Dofinansowanie zakupów wspólnych

Coraz więcej w „Modernizacji…” pojawia się wniosków o dofinansowanie inwestycji wspólnych, gdyż wtedy łatwiej uzasadnić racjonalność i efektywność planowanych inwestycji. Zakup kombajnu dla jednego gospodarstwa może być nieuzasadniony, ale zakup tego samego kombajnu przez trzech rolników i wykorzystanie go na połączonym areale ma już szanse na akceptację ARiMR. Wspólne wnioskowanie to także podwyższony do 60 proc. poziom dotacji (bez względu na wiek osób wnioskujących). Rolnicy mogą wnioskować nie tylko o wspólny zakup maszyn, ale również wspólnie budować obiekty gospodarcze. Każda z osób razem wnioskujących musi partycypować indywidualnie w nakładach inwestycyjnych projektu, proporcjonalnie do planowanego użytkowania inwestycji wspólnej.

Kolejne nabory

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków w ramach PROW kolejne konkursy w ramach „Modernizacji..” przewidziane są na 2018 r. – w I kwartale planowany jest nabór wniosków na maszyny, a w II ARiMR ogłosi kolejny nabór dla branż preferowanych. Konkurencja z każdym rokiem jest coraz większa, bo w kolejnych naborach wystartują m.in. ci, dla których nie starczyło limitu środków przewidzianych w poprzednich konkursach. Największe szanse na uzyskanie wsparcia mają rolnicy, których projekty zdobędą najwięcej punktów na etapie oceny merytorycznej.

Punkty przyznawane są m.in. za wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, za uczestnictwo w unijnym systemie jakości, młody wiek (do 40 lat) czy pozytywny wpływ na środowisko naturalne. W przypadku naborów „na maszyny” wnioski oceniane są dodatkowo według kryteriów wojewódzkich. I tak w zależności od województwa wnioskodawca może otrzymać dodatkowy punkt za członkostwo w grupie producenckiej czy za realizację określonego rodzaju projektu (np. na Mazowszu preferowana jest budowa obiektów przechowalniczych, a w Małopolsce budowa lub modernizacja budynków inwentarskich dla trawożernych zwierząt gospodarskich).

KINGA WĄSIK
Departament Projektów Innowacyjnych MSP i Agro Banku BGŻ BNP Paribas

Źródło: AgroKurier nr 3

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here