Niskie, ale stabilne ceny zbóż. Podsumowanie sezonu

2017 rok był już trzecim z rzędu charakteryzującym się relatywnie niskimi, choć wyższymi niż rok wcześniej, cenami skupu zbóż. Było to w dużym stopniu związane z dużą podażą ziarna na rynku światowym.

rolnictwo, portal rolny, zboża, pszenica, eksport zbóż, jęczmień, zbiory pszenicy, ceny żyta, ceny pszenicy,BGŻ BNP Paribas

Również w Polsce, pomimo niesprzyjającej wiosny oraz opóźnień w zbiorach, produkcja zbóż w 2017 r. była wysoka. W swoich grudniowych szacunkach GUS ocenił ją na poziomie 32,2 mln t, czyli o 8 proc. wyższym w relacji rocznej.

Niższa produkcja zbóż na świecie

Globalnie produkcja zbóż w sezonie 2017/18 ma być wprawdzie niższa niż w sezonie poprzednim, ale wyższa niż w każdym wcześniejszym.

– Międzynarodowa Rada Zbożowa w swoim raporcie z listopada 2017 r. przewiduje, że wyniesie ona 2079 mln t (bez ryżu) wobec 2134 mln t w sezonie 2016/17, co oznacza spadek o 2,5 proc. Biorąc jednak pod uwagę rekordowe zapasy, całkowita podaż ziarna ma być o zaledwie 0,4 proc. niższa. Jednocześnie podaż pszenicy ma być o 1,3 proc. wyższa niż w sezonie 2016/17 – wyjaśnia Marta Skrzypczyk, analityk Bank BGŻ BNP Paribas.

Ceny skupu zbóż

Presja podaży utrzymuje ceny zbóż na rynku światowym, ale też w Polsce, na dość niskim poziomie. W 2017 r. przeciętna krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 687 zł/t. To co prawda o 6,5 proc. więcej niż w 2016 r., ale o 11 proc. mniej od średniej z lat 2012-2016. W ciągu całego roku jej maksymalny poziom sięgnął 745 zł/t w połowie lipca, a minimalny – 635 zł/t na początku sierpnia.

Relatywnie drogie było natomiast żyto konsumpcyjne, którego ceny w połowie czerwca sięgały 658 zł/t, by w sierpniu spaść do 541 zł/t. Przeciętna cena dla całego 2017 r. wyniosła 586 zł/t i była o ponad 12 proc. wyższa niż rok wcześniej i zaledwie o 1 proc. niższa od średniej z wcześniejszych pięciu lat. W relacji rocznej wyraźnie droższy był też jęczmień, zarówno konsumpcyjny jak i paszowy – o około 10 proc. Z kolei ceny kukurydzy kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego w 2016 r. – 674 zł/t.

Prognoza na 2018 rok

Pierwsza połowa 2018 roku prawdopodobnie nie przyniesie większych zmian na rynku zbóż. W drugiej połowie dużo będzie zależało od wyników produkcji. W Polsce deszczowa jesień i związane z tym znaczne opóźnienia w zbiorach kukurydzy przełożyły się na mniejszy areał zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2018 r. – szacowany na mniej niż 4,0 mln ha wobec 4,3 mln ha w 2016 r.

– Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że istotnie zwiększy się powierzchnia zbóż jarych. Tym samym wielkość zbiorów może być jedynie nieznacznie niższa niż w 2017 r. – przewiduje Skrzypczyk.

Redakcja AgroNews, fot.pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here