Można dostać większą zaliczkę na inwestycję w ramach PROW

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.  wprowadziło korzystne zmiany w wysokości zaliczek, jakie można otrzymać na realizację inwestycji w ramach PROW 2007-2013. Zgodnie z nim ARiMR może przyznać zaliczkę umożliwiającą sfinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięć realizowanych w ramach następujących działań z PROW 2007-2013:

1. Modernizacja gospodarstw rolnych,
2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
3. Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

  • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
  • dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

6. Wdrażanie projektów współpracy,
7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W poprzednim roku wysokość takiej zaliczki nie mogła przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.armir.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here