Najczęstsze wypadki? Upadki. KRUS rozpoczyna kampanię prewencyjną

Schodzenie z drabiny i ciągnika czy stąpanie po nierównej lub śliskiej nawierzchni. To w tych sytuacjach najczęściej dochodzi do wypadków na wsi. KRUS chce im zapobiegać, dlatego rozpoczyna akcję “Upadek to nie przypadek”.

rolnictwo, portal rolny, KRUS, działania prewencyjne KRUS, Upadek to nie przypadek, Sekściński, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych.

22 marca o godz. 11.00 w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbędzie się inauguracja kampanii prewencyjnej „Upadek to nie przypadek”, z udziałem Kierownictwa KRUS.

„Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.

Z analiz prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne.

– W wielu przypadkach wystarczy zastosować proste rozwiązania. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie – mówi Adam Wojciech Sekściński, Prezes KRUS.

Celem kampanii Kasy jest poprawa bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie, wzrost świadomości i zmiana postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Kampanię inauguruje film Upadek to nie przypadek, prezentujący wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników w celu ograniczenia ryzyka wypadków.

Tegoroczną akcję „Upadek to nie przypadek” inauguruje film. Kliknij w obrazek, żeby obejrzeć.


Ogólnopolska akcja będzie miała charakter wielokierunkowy, w jej ramach odbędą się:

 • XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne,

 • XXIV Konkurs W rolnictwie można pracować bezpieczniej,

 • VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Ponadto w całej Polsce odbędą się liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, a podczas targów, dożynek i innych wydarzeń dla rolników pracownicy Kasy przy stoiskach informacyjnych będą edukować rolników w sprawie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania ograniczające ryzyko "upadków osób".

Wśród zdarzeń z grupy upadek osób zgłoszonych do KRUS w 2017 roku najczęściej odnotowano:

 • upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (42,5 proc.);

 • upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (24,7 proc.);

 • upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (14,1 proc.);

 • upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (13,1 proc.).

– Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy – wyjaśnia KRUS.

Najczęstsze przyczyny upadków rolników w 2018 roku:

 • zły stan nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) – 33 proc.;

 • nieużywanie odpowiedniego obuwia roboczego – 10,3 proc.;

 • niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności – 6,4 proc.;

 • wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe, progi w otworach drzwiowych, różnice poziomów powierzchni – 5,1 proc.;

 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów – 5 proc.;

 • niekorzystanie lub nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości – 4,4 proc..

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here