Nastroje w branży maszyn rolniczych spadają na łeb na szyję

Na przełomie marca i kwietnie bieżącego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży. Jest to cykliczne badanie powtarzane co pół roku i przeprowadzane od czerwca 2014 roku. Jej efektem jest wartość liczbowa – barometr, który obrazuje nastroje panujące w branży.

W ostatnim cyklu badania udział wzięło ponad 80 firm, z czego ponad 80% z nich operuje bezpośrednio z branży maszyn rolniczych lub jest z nią związana. Pozostałe reprezentowały inne branże rolnicze takie jak: nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny, wagi samochodowe, laboratoria zbożowe, finansowanie rolnictwa.

Rok 2019 był dobrym rokiem

Nie trudno się domyślać, że w związku z ogólną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa obawy dotknęły również branże rolnicze i mocno to widać w wynikach jakie uzyskaliśmy.

To co pozytywne w wynikach badania, to ocena przeszłości. Firmy znacznie lepiej oceniają cały rok 2019 niż pierwsze półrocze 2019 roku. W badaniu z października pytaliśmy o ocenę minionego półrocza, czyli okresu od stycznia do czerwca, w ostatnim cyklu badania zapytaliśmy o ocenę całego roku.

Jak widać na wykresie powyżej znacznie wzrósł odsetek odpowiedzi, które oceniają miniony okres jako dobry i bardzo dobry. Suma tych ocen to 62,34% w stosunku do 30,12% w poprzednim badaniu. Tym samym spadł odsetek odpowiedzi, które neutralnie bądź negatywnie oceniają przeszłość.

Większość przewiduje pogorszenie się koniunktury w branży

Niestety nie ma już takiego optymizmu jeśli zapytamy o przyszłość. Tu obawy są bardzo duże, zarówno jeśli pytamy ogólnie o branżę jak i o kondycję konkretnych firm. Aż 76,63% badanych firm przewiduje pogorszenie się koniunktury w branży. Pół roku temu negatywny scenariusz przewidywało 45,78% badanych.

Przedsiębiorcy również z obawami patrzą na realizację sprzedaży we własnych firmach. Gorszego wyniku niż przed rokiem spodziewa się 63,64% badanych firm, podczas gdy w październiku 2019 roku było to nieco ponad 24% przedsiębiorstw.

Obawy branży w związku z epidemią COVID 19

Zapewne negatywne nastroje związane są z ogólną sytuacja wywołaną pandemia koronawirusa. Potwierdzają to odpowiedzi na kolejne pytania, które dotyczyły bezpośrednio wpływu pandemii na branżę. Niemal wszyscy biorący udział w badaniu obawiają się sytuacji i warunków prowadzenia działalności z jakimi mamy do czynienie podczas epidemii i wyraża obawy co do sytuacji jaka będzie w przyszłości.
Poniższy wykres przedstawia strukturę odpowiedzi na pytanie jaki wpływ będzie miał koronawirus na branżę. Niemal 80% biorących udział w badaniu przedsiębiorców, spodziewa się negatywnego wpływu na kondycję branży.

Niemal identyczne odpowiedzi uzyskaliśmy zadając pytanie o wpływ koronawirusa na funkcjonowanie przedsiębiorstw, które reprezentowali respondenci.

Najwięcej obaw przedsiębiorców związanych jest z problemami ze sprzedażą. Na ten element wskazywało najwięcej respondentów. 40,5% z nich wyraża takie obawy. Niewiele mniej, bo 37,8% firm obawia się problemów z dostawami części zamiennych, komponentów, podzespołów czy gotowych produktów.

Ponad 32% firm obawia się zatorów finansowych i problemów z płynnością finansową, tyle samo ogólnego kryzysu gospodarczego, z którym zapewne trzeba się będzie zmierzyć. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi dotyczących obaw związanych z prowadzeniem biznesu z powodu koronawirusa. Firmy miały możliwość wyboru dwóch czynników wg nich najbardziej istotnych, które mogą mieć negatywny wpływ na ich działalność. Oprócz wymienionych powyżej, wśród odpowiedzi znalazły się jeszcze: niepewność co do przyszłości (21,6%), utrudniona obsługa klientów (18,9%), braki pracowników (9,4%).

Obawy co do przyszłości mają wpływ na plany inwestycyjne firm.

Wiele z nich rezygnuje z wcześniej podjętych decyzji inwestycyjnych (aż 42,86% firm rezygnuje z inwestycji w stosunku do 25,3% w poprzednim cyklu badania). Znacznie mniej firm również planuje inwestycje. Teraz jest to tylko 23,38% firm, pół roku wcześniej inwestycje planowane były w ponad 45% przedsiębiorstw.

Baromert nastojów w branży

Wypadkową badania jest współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera świadczy o przewadze nastrojów negatywnych i pesymistycznych. Taką sytuacje mamy już od kwietnia zeszłego roku, kiedy to indeks po okresie pozytywnych oczekiwań ponownie zanotował ujemne wartości. Tym razem te wartości jeszcze się pogłębiły. Obecnie wartość indeksu to -3,6 i wyraźnie zmierza on w rejony wartości jakie notowane były w roku 2016.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here