Natura 2000 – prawie 33 mln złotych trafiło na konta rolników

30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła nabór wniosków o przyznanie pomocy na “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Jak wynika z danych, w tym roku o wsparcie wnioskowało 196 rolników, a łączna wartość pomocy wyniosła prawie 32,4 mln złotych. 

Natura 2000 – prawie 33 mln złotych trafiło na konta rolników

Z pomocy mógł skorzystać rolnik, u którego w gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wyniosła co najmniej 1 hektar.

“Wsparcie na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” zostaje przyznane na przedsięwzięcia, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony” – podaje Agencja.

Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta wynosi 500 tys. zł

Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika – 60 proc.). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

To już trzeci nabór, który został przeprowadzony w ramach PROW 2014 – 2020. Poprzednie odbyły się w 2017 r. i 2019 r. W ich ramach zawarto łącznie blisko 2,3 tys. umów z beneficjentami na kwotę ponad 342 mln zł.

Oprac. na podstawie danych ARiMR
AM/redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here