Naukowcy opracowują strategię poprawy płodności krów

Naukowcy z UE badają mechanizmy rozmnażania się bydła. Ich celem jest opracowanie strategii skutecznej i zrównoważonej produkcji żywego inwentarza.

 

\"rolnictwo,

 

Intensywna selekcja bydła mlecznego na przestrzeni wielu lat doprowadziła do uzyskania krów dających bardzo duże ilości mleka, ale cechujących się zmniejszoną płodnością i cielnością. Przyszłość hodowli bydła mlecznego jest jednak w ogromnym stopniu uzależniona od utrzymania zdolności reprodukcyjnych krów, w ramach ograniczeń nakładanych przez środowisko czy metody hodowlane.

Celem projektu PROLIFIC (Pluridisciplinary study for a robust and sustainable improvement of fertility in cows) jest zaoferowanie hodowcom narzędzi do monitorowania i zarządzania rozmnażaniem krów w gospodarstwie. Naukowcy opracują modele pomagające w podejmowaniu decyzji dotyczących płodności zwierząt, zarządzania stadem oraz skutków społeczno-ekonomicznych odczuwanych przez hodowcę.

Czytaj także:
Trwają prace nad szczepionką na robaki pasożytnicze

Zidentyfikują geny i szlaki powiązane z przystosowaniem rozmnażania do różnych warunków środowiskowych, szczególnie w systemach hodowli niskonakładowej. Ponadto oszacowane zostaną genomowe wartości hodowlane przy pomocy danych z całej sekwencji genów poszczególnych krów oraz zbadane zostaną strategie adaptacyjne dotyczące różnych metod hodowli i zarządzania.

W projekcie PROLIFIC określone zostaną efektory wytwarzane w tkankach układu rozrodczego, mające pozytywny lub negatywny wpływ na płodność krowy. Tego rodzaju markery biologiczne są potencjalnymi narzędziami diagnostycznymi chorób metabolicznych powiązanych z bezpłodnością lub też mogą umożliwić określenie strategii profilaktycznych.

Omawiany projekt utoruje drogę uzupełniającym badaniom genetycznym i pomoże w uzyskaniu nowych markerów poprawiających skuteczność selekcji genomowej. Pozwoli to na ustalenie, dlaczego niektóre osobniki są bardziej wrażliwe na nierównowagę metaboliczną i choroby.

Redakcja AgroNews, fot.

Źódło: CORDIS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here