Naukowcy pracują nad zastosowaniem teledetekcji do lepszego monitorowania suszy

W ramach unijnego projektu prowadzone są badania nad opracowaniem wskaźników teledetekcyjnych, dzięki którym Europa będzie lepiej przygotowana na ekstremalne susze i fale upałów.

  ekosystemy lądowe, fale upałów, fotosynteza, INDRO, monitorowanie suszy, teledetekcja, zmiana klimatu, susza

Zmiana klimatu ma ogromny wpływ na opady na całym świecie. Wraz ze stałym wzrostem średniej temperatury Ziemi w wielu regionach notuje się spadek łącznej rocznej sumy opadów. Oznacza to, że regiony te prawdopodobnie będą musiały mierzyć się z niedoborami wody, ekstremalnymi suszami i rekordowymi falami upałów.

Rozległe susze już spowodowały wysokie straty gospodarcze i społeczne na całym świecie. W 2003 roku lato w Europie było jednym z najgorętszych i najbardziej suchych w historii tego kontynentu. Fala upałów, która nawiedziła wtedy Europę, negatywnie wpłynęła na europejską gospodarkę i środowisko, przyczyniła się także do śmierci wielu osób.

W celu łagodzenia skutków ekstremalnych susz i wdrażania działań adaptacyjnych Komisja Europejska przyjęła europejską politykę w dziedzinie niedoboru wody i susz, która wspiera inicjatywy ukierunkowane na lepsze poznanie czasowej zmienności występowania susz i jej wpływu na dynamikę ekosystemów. Jedną z takich inicjatyw jest projekt INDRO realizowany dzięki wsparciu z działania „Maria Skłodowska-Curie”.

„Wskaźniki teledetekcyjne stosowane obecnie w systemie monitorowania Europejskiego Obserwatorium ds. Susz nie są idealnie dostosowane do rejestrowania szybkich zmian w fotosyntezie roślin”, mówi Manuela Balzarolo, pracownica naukowa w Centrum Badań nad Ekologią i Leśnictwem (CREAF) oraz główna badaczka z projektu. Aby temu zaradzić, projekt INDRO ukierunkowany został na opracowanie nowych wskaźników teledetekcyjnych zdolnych do monitorowania kondycji roślin i ich reakcji na suszę.

Korzystanie ze wskaźników teledetekcyjnych

Powszechnie wiadomo, że okresowe susze prowadzą do nienaturalnie wysokiego wzrostu ilości dwutlenku węgla w atmosferze – jest to proces, który będzie się pogłębiał w przyszłości. Jednym ze sposobów analizy jego wpływu na ekosystemy lądowe jest stosowanie metod teledetekcji.

„Wskaźniki teledetekcyjne fotosyntezy roślin są skutecznym sposobem monitorowania kondycji ekosystemów w czasie rzeczywistym”, wyjaśnia Balzarolo.

„Umożliwiają także prowadzenie szeregu różnych obserwacji przestrzennych i czasowych dotyczących zmian w strukturze ekosystemu, jego funkcjach i usługach”.

Badając związek pomiędzy wskaźnikami teledetekcyjnymi a kondycją fizjologiczną roślin w skali globalnej, Balzarolo mogła lepiej zrozumieć przestrzenną i czasową zmienność produkcji pierwotnej brutto ekosystemu w różnych warunkach środowiskowych. Sprawdziła także, które czynniki związane z roślinami i środowiskiem są najważniejsze dla określania produkcji pierwotnej brutto i zmienności w ilości światła wykorzystywanego przez rośliny w procesie fotosyntezy.

„Dzięki badaniom udało się ustalić, że zmienne związane z suszą mają wpływ na ilość światła wykorzystywanego w procesie fotosyntezy w ciągu roku w lasach strefy umiarkowanej, podczas gdy zmienne związane z temperaturą wpływają na ilość światła wykorzystywanego w procesie fotosyntezy w ciągu roku w lasach strefy klimatu umiarkowanego chłodnego”, mówi Balzarolo. „Ponadto okazało się, że sezonowa zmienność ilości światła wykorzystywanego w procesie fotosyntezy jest w dużym stopniu powiązana ze zmiennymi meteorologicznymi i różna w zależności od pory roku (największa latem)”.

W Polsce już mamy suszę

Tworzenie systemów wczesnego ostrzegania

Realizacja projektu pozwoliła uzyskać cenne informacje przydatne do stworzenia systemów wczesnego ostrzegania, które są niezbędne w celu lepszego łagodzenia skutków, jakie susze mogą wywierać na środowisko i gospodarkę. „Podczas swoich badań Balzarolo udało się zebrać obszerną i aktualną wiedzę na temat wykorzystywania metod teledetekcji do monitorowania wpływu susz na ekosystemy”, mówi Josep Penuelas, mentor badaczki z CREAF. „Dzięki temu lepiej rozumiemy teraz wpływ susz wywołanych zmianą klimatu na całe społeczeństwo”.

Źródło: Cordis EU, fot. pixabay.com

1 KOMENTARZ

 1. 1) “Wskaźniki teledetekcyjne stosowane obecnie w systemie monitorowania Europejskiego Obserwatorium ds. Susz nie są idealnie dostosowane do rejestrowania szybkich zmian w fotosyntezie roślin”
  2) ” udało się zebrać obszerną i aktualną wiedzę na temat wykorzystywania metod teledetekcji do monitorowania wpływu susz na ekosystemy”
  3) “Dzięki temu lepiej rozumiemy teraz wpływ susz wywołanych zmianą klimatu na całe społeczeństwo”
  Same sukcesy 😉

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here