Nawożenie preparatami humusowymi

Zawartość próchnicy w glebie jest jednym z najważniejszych czynników  decydujących o żyzności gleb oraz wpływających na wzrost roślin, wysokość plonu i jego jakość. Do czynników regulujących zapas próchnicy w glebie należy racjonalny system uprawy roli i roślin, odpowiednie zmianowanie, nawożenie organiczne (obornik, komposty, nawozy zielone) oraz stosowanie preparatów humusowych.

Rosahumus jest nawozem organiczno-mineralnym, zawierającym kwasy humusowe, potas i żelazo. Otrzymuje się go w procesie alkalicznej ekstrakcji leonardytów – kopaliny będącej formą pośrednią miedzy torfem a węglem brunatnym. Są one końcowym efektem trwającego kilkadziesiąt milionów lat procesu humifikacji materii organicznej. Zawiera 85% kwasów humusowych, 12% K2O oraz 0,6% żelaza. Kwasy humusowe z Rosahumusu swoją szczególną bioaktywnością przewyższają pięciokrotnie kwasy humusowe z innych źródeł materii organicznej. Substancja organiczna zawarta w oborniku czy kompoście w większości ulega mineralizacji, w mniejszej części humifikacji prowadzącej do powstania próchnicy, w tym kwasów humusowych. Preparat humusowy działa jak środek kondycjonujący glebę, biokatalizator procesów glebowych i biostymulator rozwoju roślin. Jego działanie jest długookresowe, co potwierdzają prowadzone badania. Stosowanie takich preparatów jest szczególnie efektywne na glebach o niskiej zawartości próchnicy, na których nie stosuje się obornika oraz w gospodarstwach stosujących uproszczony płodozmian z przewagą roślin zbożowych.

Wyniki badań gleb świadczą o postępującej degradacji gleb prowadzącej do spadku aktywności biologicznej gleb, pogorszenia ich właściwości fizykochemicznych, zaburzeń w pobieraniu składników pokarmowych, osłabienia zdolności gromadzenia wody z opadów. Czynnikami pogłębiającymi zjawisko degradacji gleb jest częsta uprawa w jednym miejscu roślin zbożowych, a także bardzo lekkie zimy kiedy gleba praktycznie nie zamarza, w związku z czym następuje mineralizacja próchnicy w wyniku aktywności mikroorganizmów glebowych. Duża ilość opadów w tym okresie powoduje wypłukiwanie składników pokarmowych w głąb profilu glebowego. Aby zapobiec dalszej degradacji i poprawić wzrost i plonowanie uprawianych roślin, należy stosować środek poprawiający kondycję gleby, który:

  • poprawia strukturę gleb i stosunki wodno-powietrzne,
  • zwiększa pojemność wodną gleb,
  • aktywizuje rozwój mikroorganizmów glebowych,
  • zwiększa dostępność składników pokarmowych, zatrzymuje rozpuszczone nawozy mineralne w strefie korzeniowej, zmniejsza ich wypłukiwanie, działa jak naturalny chelat jonów metali (wapń, żelazo, magnez, potas, mangan),
  • stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
  • przyspiesza rozkład słomy i resztek pożniwnych,
  • jest szczególnie efektywny na glebach ubogich w próchnicę.

Nawóz ten najlepiej stosować w formie oprysku doglebowego przed siewem nasion lub sadzeniem ziemniaków czy drzewek owocowych w dawce 3–6 kg/ha w 500 l wody. W sadach, krzewach jagodowych nawóz należy stosować wczesną wiosną w rzędy drzew w dawce 3–6 kg/ha.

Silny rozwój systemu korzeniowego roślin uprawnych po zastosowaniu  preparatu gwarantuje lepsze zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe, co wpływa pozytywnie na wzrost i plon uprawianej rośliny.

W latach 2006–2008 z zalet Rosahumusu korzystali głównie sadownicy i producenci warzyw. W uprawach tych posiadamy najwięcej doświadczeń potwierdzających wysoką skuteczność plonotwórczą tego nawozu.
W 2006 r. rozpoczęto badania nt. stosowania Rosahumusu z obniżonymi dawkami nawozów mineralnych. Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką skuteczność preparatu w poprawie wykorzystania zastosowanych nawozów mineralnych co pozwoliło obniżyć dawki nawozów o 50%, a co za tym idzie obniżyć koszty nawożenia i poprawić efektywność zastosowanych nawozów.

Drastyczny wzrost cen nawozów mineralnych w latach 2007–2008 oraz ogromny spadek cen większości płodów rolnych, warzyw i owoców zdecydowanie pogorszył opłacalność uprawy. Jednym ze sposobów poprawy wykorzystania zastosowanych nawozów mineralnych i obniżenia kosztów nawożenia jest stosowanie preparatów humusowych.

Małgorzata Kołacz, KPODR Minikowo

Źródło: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.kpodr.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here