Niekorzystne prognozy dla rynku wieprzowiny

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca "Wieprzowina".

30 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wieprzowina”. Podczas tego spotkania omówione zostały następujące tematy: Sytuacja na rynku wieprzowiny, dobrostan-wdrożenie Dyrektywy 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, aktualna sytuacja kastracji świń, eksport do Rosji, inspekcje mięsa oraz informacje i dyskusja na temat wdrażania instrumentów etykietowania pochodzenia.

Na początku posiedzenia omówiona została sytuacja rynkowa mięsa wieprzowego. Przewodniczący grupy poinformował, że 5 października br. odbyło się posiedzenie grupy „Prognozy rynkowe”. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na tym posiedzeniu,  w 2012 r., ogólna liczba zwierząt wzrosła o 0.9 %.
 

 

\"\"

 

 

Po raz pierwszy eksport wieprzowiny spadnie o 8%, a największy rynek eksportowy to Rosja. Import żywych zwierząt spadł o 0,9% w tym roku. Ze względu na niską podaż ceny są wysokie. Delegat z Niemiec podkreślił, że w Niemczech produkcja spadnie o 2-5%. Ponadto prowadzone są dyskusje na temat dobrostanu zwierząt. W Holandii również oczekuje się na spadek liczby macior ze względu na nowe przepisy. Jeśli chodzi o ceny, nastrój jest optymistyczny. W Austrii, rynek wieprzowiny w ciągu ostatnich tygodni wyglądał pozytywnie, ceny są wyższe o 20% od średniej z ostatnich lat. Jeśli chodzi o tuczniki i prosięta, sytuacja się poprawia, a marże są wyższe niż w roku ubiegłym. Rząd Austrii chce wprowadzić nowe podatki rolnicze, które dotkną duże gospodarstwa i produkcja może spaść. Na Węgrzech zanotowany został niewielki spadek pogłowia.

Ekspert z Hiszpanii podkreślił, że ceny w jego kraju są wysokie. Ogólna sytuacja rynkowa jest pozytywna natomiast największym problemem jest rozłożenie cen w całym łańcuchu żywnościowym. W Portugalii, koszty produkcji są nadal wysokie, zostały one częściowo pokryte przez wzrost cen wieprzowiny. Spodziewany jest spadek pogłowia ze względu na wdrożenie nowej dyrektywy. W Polsce  widoczny jest dalszy spadek pogłowia oraz, jak prawie wszędzie, wysokie ceny pasz. Po 2013 r. spodziewany jest dalszy spadek loch, ponieważ wiele gospodarstw deklaruje rezygnację z hodowli. We Włoszech koszty produkcji są również wysokie, zwłaszcza koszty surowców i paliw, ale prognozy są dość dobre.
 

Liczba macior w 2013 r. prawdopodobnie spadnie. We Francji ceny surowców są bardzo wysokie, co jest niepokojące, w 2013 r. spodziewany jest spadek pogłowia o 10%. Przewodniczący grupy podsumowując dyskusję powiedział, że generalnie widoczny jest spadek pogłowia (największy we Francji, Hiszpanii, Polsce i Niemczech). Koszty produkcji są wysokie i pojawia się pytanie, czy konsumenci będą w stanie płacić wyższą cenę za wieprzowinę. Dodał on, że stosowanie Dyrektywy w sprawie dobrostanu zwierząt na pewno zaciąży na produkcji.

Następnie Pan Arnaud Petit z Sekretariatu przedstawił sytuację europejskiego sektora zbóż. Dla pszenicy, 120 milionów ton, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z zeszłym rokiem. Jeśli chodzi o jęczmień, europejska produkcja na poziomie 54 milionów ton. Dla kukurydzy, produkcja jest rozczarowaniem, 57 milionów ton, poziom taki sam jak w zeszłym roku, ale przy dużo większych powierzchniach. Jeśli chodzi o zasiewy, przewidywania są dobre, oprócz Południa Europy (z powodu suszy). Dla rzepaku obserwujemy znaczny spadek produkcji-19 milionów ton.

W dalszej części  posiedzenia uczestnicy skupili się na punkcie dotyczącym wdrażania Dyrektywy nr 2008/120/WE w sprawie minimalnych norm ochrony świń. 17 października br. odbyło się Seminarium w sprawie wdrażania tej Dyrektywy, zorganizowane przez Komisję Europejską. Przewidywania Komisji opierają się na informacjach przesyłanych przez państwa członkowskie. Na dzień 1 stycznia 2013 r., 5 państw członkowskich wdroży w 100% Dyrektywę. Komisja Europejska już uruchomiła projekt pilotażowy, który obejmuje 22 państwa członkowskie. Mowa była również o różnicach stwierdzonych w ciągu ostatnich 10 lat. Organizacje pozarządowe wywierają presję, aby wszystkie kraje przestrzegały tych samych norm. Komisja będzie śledziła z bliska wdrażanie planów krajowych, będzie prowadzony również monitoring rynku, aby uniknąć zaburzeń konkurencji.

Jeśli chodzi o temat inspekcji mięsa, Pan Pasquale di Rubbo z Sekretariatu poinformował, że w 2009r. Rada poprosiła Komisje o rewizję podejścia do inspekcji mięsa w ubojniach, w oparciu o ryzyko. Komitety Copa-Cogeca również domagały się inspekcji opartej o ryzyko. W 2011 r., EFSA wydała pierwszą opinię w sprawie inspekcji mięsa w sektorze wieprzowiny. Główne wnioski EFSA zostały przekazane Komisji. EFSA domaga się, aby Komisja wzięła pod uwagę zintegrowane podejście. Bardzo ważny jest tutaj również przepływ informacji.

Na koniec posiedzenia przedstawiono informacje na temat propozycji zmiany terminu „Chów przemysłowy” w rozporządzeniu UE w sprawie rolnictwa ekologicznego. Temat „chowu przemysłowego” znajdował się już od bardzo dawna w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Jest on postrzegany bardzo negatywnie szczególnie w Wielkiej Brytanii, dlatego wielkim wyzwaniem byłoby zmienienie tej definicji. Należy  zaproponować,  aby termin ten nie został przyjęty w przepisach unijnych; Wielka Brytania nie akceptuje tego terminu i nie chce, aby był on przyjęty w innych przepisach UE.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here