NIK o nieprawidłowościach w KRUS

KRUS sporadycznie sprawdza, czy ubezpieczeni prowadzą działalność rolniczą – podała Najwyższa Izba Kontroli. Zdaniem Izby taką sytuację mogą wykorzystywać osoby, które chcą płacić mniejsze składki emerytalno-rentowe.

„W Polsce ok. 1,5 mln osób korzysta z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Składki emerytalno-rentowe opłacane przez rolników są znacznie niższe od tych, jakie płacą przedsiębiorcy, a także pracownicy zatrudnieni poza rolnictwem” – podała Izba w komunikacie dotyczącym raportu „Funkcjonowanie systemu rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego”.

 

\"Nieprawidłowości

 

W raporcie NIK podkreśliła, że choć stwierdzono szereg nieprawidłowości, to jednak ich skala była niewielka wobec ok. 1,5 mln ubezpieczonych.

„KRUS nie korzysta ze stałej wymiany informacji z instytucjami państwowymi (m.in. z ARiMR, ZUS czy NFZ), choć mógłby dzięki temu skuteczniej weryfikować, czy poszczególne osoby mają prawo do ubezpieczenia w Kasie”.

„Tymczasem w trakcie kontroli inspektorzy NIK uzyskali dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które pozwoliły ujawnić osoby nieprowadzące działalności rolniczej, a co za tym idzie nieposiadające prawa do ubezpieczenia w KRUS. Dotyczyło to 67 z 238 losowo zweryfikowanych osób” – czytamy w komunikacie.

Jak poinformowała Izba, kontrolerzy stwierdzili też, że w przypadku poszczególnych osób do NFZ wpływały składki zdrowotne jednocześnie z ZUS i KRUS. „W 31 proc. zbadanych przypadków (27 z 86 spraw) wynikało to z błędów popełnionych przez urzędników rolniczej kasy” – podała NIK.

Izba podkreśliła, że mimo działań podejmowanych przez centralę KRUS koszty obsługi ubezpieczenia w jednostkach terenowych są wciąż zbyt wysokie.

Kontrola NIK wykazała także wieloletnie opóźnienia w realizacji projektów informatycznych w KRUS.

W raporcie Izba podkreśliła też, że dane KRUS o liczbie i wielkości gospodarstw rolnych należących do płatników KRUS różnią się zasadniczo od danych o liczbie i wielkości gospodarstw rolnych zebranych przez GUS w spisie rolnym.

Kontrolą objęto Centralę KRUS oraz osiem oddziałów regionalnych. W 16 jednostkach nieobjętych kontrolą zasięgano informacji. Kontrolę przeprowadzono od 6 czerwca do 13 grudnia 2011 r. – podała Izba w raporcie.

Źródło: TVP Info
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here