Nowa WPRyb na zasadach demokracji

Nowoczesny i dostosowany instrument finansowy
Przewidziano przyznawanie unijnej pomocy finansowej na wspieranie realizacji celów nowej WPRyb związanych ze zrównoważonym zarządzaniem. Pomoc finansowa będzie uwarunkowana przestrzeganiem przepisów, a zasada ta będzie stosowana zarówno w odniesieniu do państw członkowskich, jak i podmiotów gospodarczych.

 

\"Nowa

 

 

W przypadku państw członkowskich brak zgodności z przepisami może spowodować przerwanie lub zawieszenie unijnej pomocy finansowej bądź jej korektę finansową. W przypadku operatorów konsekwencją poważnego naruszenia przepisów może być zakaz ubiegania się o pomoc finansową lub ograniczenie kwoty udostępnianych środków finansowych. Ponadto wniosek wprowadza obowiązek, zgodnie z którym państwa członkowskie przy przyznawaniu pomocy finansowej uwzględniają postępowanie podmiotów gospodarczych (w szczególności brak poważnych naruszeń) w niedalekiej przeszłości.

Odpowiedzialność międzynarodowa
Zdaniem FAO prawie 85 % światowych stad ryb, odnośnie do których dostępne są informacje, określa się jako w pełni wyeksploatowane lub nadmiernie eksploatowane. Unia Europejska, która jest największym pod względem wartości importerem produktów rybołówstwa na świecie, musi podjąć odpowiednie działania nie tylko w swoich państwach członkowskich, ale również poza ich granicami. Zewnętrzna polityka rybołówstwa powinna stanowić integralną część WPRyb. Z tego względu UE będzie propagować na forach organizacji międzynarodowych i regionalnych zasady zrównoważenia i ochrony stad ryb oraz morskiej różnorodności biologicznej. Unia będzie zawierać sojusze i podejmować działania z najważniejszymi partnerami w celu zwalczania nielegalnych połowów i zmniejszania nadmiernej zdolności połowowej.

W ramach dwustronnych umów w sprawie połowów zawieranych z państwami spoza UE Unia będzie propagować zrównoważenie, dobre zarządzanie oraz zasady demokracji, praw człowieka i praworządności. Obecne umowy o partnerstwie w sprawie połowów zostaną zastąpione umowami w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, dzięki którym eksploatacja zasobów rybołówstwa będzie prowadzona na podstawie rzetelnych opinii naukowych i wyłącznie w odniesieniu do nadwyżek zasobów, których kraj partnerski nie może lub nie chce sam poławiać. Zgodnie z umowami w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem kraje partnerskie otrzymają rekompensatę za udzielenie dostępu do swoich zasobów połowowych, a także pomoc finansową na wdrażanie polityki zrównoważonego zarządzania rybołówstwem.

Czytaj dalej: Kiedy reforma wejdzie w życie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here