Kiedy reforma wejdzie w życie

Czy zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące kontroli i egzekwowania przepisów?
Wniosek jest zgodny z nowym unijnym systemem kontroli z 2010 r.2 i zawiera podstawowe elementy systemu kontroli i egzekwowania przepisów WPRyb. W związku z wprowadzeniem obowiązku wyładunku w celu eliminacji odrzutów Komisja proponuje obowiązki w zakresie monitorowania i kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do pełnej dokumentacji połowów, a także projekty pilotażowe dotyczące nowych technik kontroli rybołówstwa, które przyczyniają się do zrównoważonych połowów.

 

\"\"

 

Kiedy reforma wejdzie w życie?
Wniosek Komisji jest obecnie dyskutowany na forum Rady Ministrów ds. Rybołówstwa oraz Parlamentu Europejskiego. Mimo że nie osiągnięto jeszcze ostatecznego porozumienia, oba organy wyraziły poparcie dla niektórych ważnych środków. Poparcie to dotyczy wprowadzenia maksymalnego podtrzymywalnego połowu jako celu ochrony zasobów, zakazu odrzutów, koncepcji zregionalizowanego zarządzania. Wzmocnienia gromadzenia danych i opinii naukowych oraz włączenia do WPRyb rozdziałów dotyczących akwakultury i wymiaru zewnętrznego.
Nowe przepisy wejdą w życie po przegłosowaniu ich przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Realizacja będzie przebiegać stopniowo, ponieważ sektor musi przystosować się do nowych warunków i uzyskać możliwość osiągnięcia odpowiednich rezultatów. Określono jednak dokładne terminy.

Źródło: European Parliament,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here