Nowa zaprawa na polskim rynku

Podstawowym czynnikiem plonotwórczym, przyczyniającym się do zwiększenia produkcji roślinnej, a pośrednio też zwierzęcej i w konsekwencji żywności jest kwalifikowany materiał siewny. Uzyskanie roślin o jak najlepszych cechach użytkowych – wysokiej jakości plon i jego ilość, odporność roślin na choroby, mrozoodporność, etc., odbywa się w procesie hodowlanym w wyniku odpowiedniego selekcjonowania.

\"\"

 

Pierwszy krok: zaprawienie ziarna siewnego

W celu efektywnego wykorzystania wszystkich cech użytkowych kwalifikowanego materiału siewnego, należy w pierwszej kolejności zadbać o prawidłowe przygotowanie nasion do wysiewu. Pierwszym krokiem w długiej drodze do wytworzenia plonu o doskonałych parametrach użytkowych, jest zaprawianie ziarna siewnego.

Zadaniem fungicydowej zaprawy nasiennej jest ochrona roślin w początkowym okresie wzrostu – zaprawianie ziarna chroni wschodzące rośliny przed chorobami, których w żaden inny sposób, we wczesnych fazach rozwoju roślin nie można zwalczyć. Do najważniejszych chorób należą zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca i gładka, głownia pyląca. Atakują one zboża we wczesnych fazach rozwoju i jedynie zaprawianie zapobiega ich rozwojowi. Zaprawiony materiał siewny znacznie przekłada się na wynik finansowy gospodarstwa, gdyż koszt zaprawy jest niewspółmiernie niski do skutków jego niezastosowania.  Dodatkowo dzięki zaprawianiu nasion wschody roślin są bardziej wyrównane, utrzymana jest właściwa obsada roślin na metrze kwadratowym, a młode siewki rozwijają się prawidłowo i stają się odporne na groźne choroby, co w rezultacie daje wyższe plony dobrej jakości.   

Na polskim rynku większość firm produkujących kwalifikowany materiał siewny zaprawia nasiona przed sprzedażą. To dobra informacja dla polskich rolników. Niemniej jednak zaprawy różnią się miedzy sobą składem, a co z tego wynika, skutecznością zwalczanych chorób, oraz formulacją, która między innymi wpływa na pokrycie ziarniaków substancjami czynnymi zaprawy. Formulacja zaprawy ma również znaczenie podczas transportu i wysiewu nasion – optymalna zaprawa powinna dobrze przylegać do ziarniaków nie tylko w trakcie procesu zaprawiania.

Pierwsza zaprawa nasienna  na rynku polskim o formulacji mikroemulsji/ME

Absolutną nowością na polskim rynku jest zaprawa fungicydowa Rancona iMIX ME z dwoma substancjami czynnymi w swoim składzie – ipkonazol i imazalil.  Zawarte w zaprawie substancje aktywne wykazują działanie zarówno systemiczne (ipkonazol) jak i kontaktowe (imazalil), co oznacza że zwalczają patogeny rozwijające się na powierzchni ziarniaka jak również w jego wnętrzu. IPKONAZOL jest nowym triazolem który, występuje tylko w postaci zaprawy nasiennej, nie występują bowiem fungicydy nalistne, które mogłyby być stosowane w dalszych etapach rozwoju roślin, stąd też niskie ryzyko powstania odporności. Jednocześnie Rancona iMIX ME jest jedyną zaprawą triazolową, która nie ogranicza siły i energii kiełkowania. Połączenie dwóch substancji pozwala na zabezpieczenie materiału siewnego pszenicy ozimej przeciw pleśni śniegowej, śnieci cuchnącej, śnieci gładkiej i zgorzeli siewek, pszenicy jarej przeciw śnieci cuchnącej i gładkiej oraz zgorzeli siewek, a także jęczmienia ozimego i jarego przeciw pasiastości liści jęczmienia, głowni pylącej i zgorzeli siewek.

Wyróżnikiem nowej zaprawy Rancona iMIX ME oprócz substancji czynnych, jest jej nowoczesna formulacja jednorodnej mikroemulsji, która nie zawiera cząstek stałych, doskonale rozpuszcza się w wodzie i pozwala na 125 razy lepsze pokrycie ziarna substancją czynną od produktów w postaci tradycyjnych emulsji zawiesinowych. Dzięki temu substancje czynne zawarte w zaprawie zdecydowanie lepiej radzą sobie ze zwalczaniem patogenów w porównaniu z innymi formulacjami. Rancona iMIX ME w wielu krajach Europy została uznana przez czołowych producentów kwalifikowanego materiału siewnego  za produkt o najwyższej jakości,  zarówno pod względem skuteczności w zwalczaniu chorób jak i ze względu na formulację, która zapewnia optymalne pokrycie nasion w procesie technologicznym zaprawiania.

Paweł Głowicki
Menadżer ds. upraw polowych I zapraw nasiennych

Redakcja Agronews, fot.: dreamstine

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here