Nowe przepisy w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Główny Inspektorat Weterynarii informuje o nowych przepisach w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Nowe przepisy dotyczą rzeźni, producentów sprzętu do unieruchamiania i ogłuszania, ferm zwierząt futerkowych oraz  Inspekcji Weterynaryjnej.
 
1. NOWE WYMAGANIA DLA RZEŹNI:

 1. Standardowe procedury operacyjne;
 2. konieczność opracowania pisemnych instrukcji wszystkich  działań związanych ze zwierzętami, odbywających się w rzeźni, takich jak obchodzenie się ze zwierzętami, magazynowanie, unieruchamianie, ogłuszanie i wykrwawianie zwierząt;
 3. kontrole ogłuszania;
 4. obowiązek wdrożenia procedury kontroli ogłuszania zwierząt oraz  wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ww. kontrol.
 •  reprezentatywna próba zwierząt,
 • częstotliwość ustalana na podstawie:

– wyników poprzednich kontroli
– wszelkich innych czynników, które mogą wpływać na skuteczność procesu ogłuszania.
 

 • działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

Procedury monitorowania w rzeźniach 
w celu zapewnienia właściwej kontroli ogłuszania
 
Pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt
konieczność wyznaczenia pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje, jak również uprawnienia do wydawania poleceń personelowi w zakresie ochrony zwierząt.

Świadectwo kwalifikacji
konieczność przeszkolenia personelu; świadectwo kwalifikacji wskazuje kategorie zwierząt, rodzaje urządzeń i działania, które dany pracownik może wykonywać. [okres przejściowy dla państw członkowskich do 8 grudnia 2015 r.; zasady zostaną przedstawione w prawie krajowym]
Wymagania dotyczące infrastruktury:

 • magazyny żywca,
 • sprzęt do ogłuszania (m.in. instrukcje producentów, rejestracja parametrów)
 • [ okres przejściowy dla rzeźni działających przed 1 stycznia 2013 r. do 8 grudnia 2019 r.].

 
2. WYMAGANIA DLA  PRODUCENTÓW SPRZĘTU DO UNIERUCHAMIANIA
I OGŁUSZANIA

 • konieczność opracowania instrukcji dotyczących użytkowania, w sposób zapewniający optymalne warunki dobrostanu zwierząt,  określające:

–   gatunki, kategorie, liczbę lub masę ciała zwierząt, do stosowania wobec których urządzenia te są przeznaczone;
–   zalecane parametry odpowiadające różnym okolicznościom użytkowania, w tym najważniejsze parametry        wpływające na skuteczność użycia;
–   w przypadku urządzeń do ogłuszania – metodę monitorowania skuteczności urządzeń w odniesieniu do zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu;
–   zalecenia dotyczące konserwacji i, w razie konieczności, kalibracji urządzeń do ogłuszania.

·        wyposażenie sprzętu do unieruchamiania i ogłuszania w ww. instrukcje;
·        upublicznianie ww. instrukcji również za pośrednictwem Internetu.
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŚMIERCANIA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

 • metody ogłuszania zwierząt (art. 4)

– użycie urządzenia bolcowego penetrującego,
– uderzenie w głowę,
– ogłuszanie elektryczne,
– dwutlenek węgla w wysokim stężeniu – łasicowate, szynszyle, 
– tlenek węgla (czyste źródło),
 – tlenek węgla w połączeniu z innymi gazami,
 – iniekcja śmiertelna.

 • uśmiercanie zwierząt w obecności lub pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacji (art. 7.3),
 • konieczność zgłaszania terminu uśmiercania zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii z odpowiednim wyprzedzeniem; (art. 7.3),
 • konieczność prowadzenia kontroli ogłuszania zwierząt,
 • konieczność opracowania pisemnej procedury dotyczącej wszystkich czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt, takich jak dostarczanie zwierząt z klatek na miejsce uśmiercania; ogłuszanie /uśmiercanie. (art. 6).
 • urządzenia do unieruchamiania i ogłuszania,

–   konserwacja i kontrola zgodnie z instrukcją producenta przez osoby przeszkolone w tym celu;
–   informacje o konserwacji przechowywane przez 1 rok.
–   dostępność zapasowego urządzenia do ogłuszania.

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here