Nowe rozdanie OSN, czyli Dyrektywa Azotanowa w praktyce

W Polsce obowiązuje realizacja zadań wynikających z Dyrektywy Azotanowej (91/676 EWG). W pierwszym etapie jej wdrażania wyznaczono w całym kraju 21 obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN). Obecnie istnieje 19 OSN, w tym 4 w województwie kujawsko-pomorskim.
Granice OSN zostały określone w rozporządzeniach dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) i opublikowane w dziennikach urzędowych województw. Dla wszystkich obszarów opracowano programy działań naprawczych, dotyczących zwłaszcza przywrócenia wymaganych prawem standardów jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Celem tych programów jest zapobieganie popełnianiu błędów przy prowadzeniu działalności rolniczej.

Zalecenia dotyczą przede wszystkim:

  • okresów, w których nie wolno stosować nawozów;
  • nawożenia na glebach położonych na stromych zboczach;
  • nawożenia na glebach rozmiękłych, zalanych wodą, zamarzniętych lub pokrytych śniegiem;
  • nawożenia w pobliżu cieków i zbiorników wód powierzchniowych;

Źródło: Aktualności nr 15, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.kpodr.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here