Bezpieczny oprysk – czyli jaki?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin w sposób niezagrażający dla zdrowia ludzi, zwierząt czy środowiska.

Ogranicz do minimum stosowanie środków chemicznych

Osoby wykonujące zabiegi z użyciem środków ochrony roślin powinny stosować zasady integrowanej ochrony roślin. Tj. przed zastosowaniem pestycydów wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, tak aby ograniczyć do minimum stosowanie środków chemicznych. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być poprzedzone monitoringiem występowania organizmów szkodliwych i oceną konieczności wykonania zabiegu.

Stosuj wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu

Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów zawartych w etykietach. Nie można stosować środków ochrony roślin na rośliny oraz agrofagi, które nie zostały wyszczególnione w etykiecie, a także przekraczać wskazanych dawek i liczby dopuszczonych zabiegów.

Zmiany w związku z COVID-19

W okresie występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  w zakresie ustawy o  środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. w tzw. specustawie koronawirusowej (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) dodano art. 15zzzzy, który wprowadził czasowo następujące zmiany:

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów:

  1. dopuszczono czasowe zawieszenie wymagań dotyczących ukończenia szkoleń podstawowych lub uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin,
  2. czasowo zawieszono obowiązek poddawania okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  3. w przypadku wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego czasowo zawieszono wymagania dotyczące dołączenia
    do planów zabiegu  stosownego oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji przez osobę wykonującą ten zabieg.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie przypomina, że pomimo występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii organizowane są szkolenia dla osób stosujących środki ochrony roślin oraz przeprowadzane są badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Źródło: PIORiN

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 2 =

Advertisement
11,159FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
4,142ObserwującyObserwuj
6,120SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE