Obora po nowemu

Po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej zostały zmienione przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

Stanowiska
Utrzymujący zwierzęta gospodarskie ma zapewnić im opiekę i właściwe warunki utrzymania, uwzględniając minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymania.

Ze względu na to, że czas na odpoczynek zabiera krowom około 50% życia, wymiary stanowisk mają decydujące znaczenie dla prawidłowego bytowania bydła.

Mikroklimat
W nowoczesnym budownictwie inwentarskim należy zwrócić szczególną uwagę na stworzenie właściwego mikroklimatu w oborze. Ma on istotny wpływ na stan i kondycję zwierząt, a co za tym idzie na wydajność mleczną bydła.

Czynnikami kształtującymi mikroklimat w oborze są:

 • Wentylacja.
 • Temperatura wewnętrzna.
 • Koncentracja szkodliwych gazów.
 • Oświetlenie.

Wentylacja
Najczęściej stosowanym systemem wentylacji w oborach jest wentylacja grawitacyjna jako naturalny system wymiany powietrza. Wentylacja mechaniczna jest stosowana sporadycznie, a przeważnie jako wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w pewnych okresach letnich.

Prawidłowo zaprojektowana wentylacja dostarcza dużo świeżego powietrza niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu krowy, a zarazem zmniejsza stężenie gazów, głównie amoniaku, dwutlenku węgla, pary wodnej, które powstają podczas produkcji mleka.

Założenia przy projektowaniu dobrej wentylacji grawitacyjnej obór są następujące:

 • Kubatura pomieszczenia – nie mniej niż 30 m3/SD.
 • Wymiana powietrza na godzinę – nie mniej niż 80 m3/SD.
 • Dobra izolacyjność przegród zewnętrznych, tj. ścian i dachu (dobra izolacja = dobra wentylacja).
 • Właściwy dobór wymiarów wlotów i wylotów powietrza i ich rozmieszczenie (przy wentylacji kalenicowej ze świetlikiem samowentylującym powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić 150% powierzchni otworów wywiewnych).
 • Unikanie przeciągów w miejscu bytowania bydła (prędkość ruchu powietrza powinna wynosić 0,1-0,3 m/s).

Temperatura
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 roku, minimalna temperatura w oborze powinna wynosić:

 • bydło utrzymywane pojedynczo na uwięzi +6°C
 • bydło utrzymywane grupowo +4°C
 • cielęta do 3 miesiąca życia +8°C
 • cielęta powyżej 3 do 6 miesiąca życia +4°C
 • jałówki powyżej 6 miesiąca życia +4°C

Koncentracja szkodliwych gazów
Najważniejszym czynnikiem zmniejszenia koncentracji szkodliwych gazów oraz zmniejszenia wilgotności powietrza we wnętrzu obory jest sprawna wentylacja. Graniczna zawartość dwutlenku węgla CO2 wynosi maksymalnie 3,5%, graniczna zawartość amoniaku NH4 – 0,01%, graniczna zawartość siarkowodoru H2S – 0,005%.

W przypadku obór bezściołowych, przy utrzymywaniu zwierząt na rusztach należy zapewnić zbiornik zewnętrzny na gnojowicę, w którym będzie ona mieszana. W trakcie miksowania gnojowicy w kanałach wewnętrznych bydło powinno być wyprowadzone na wybieg, a następnie oborę należy przewietrzyć.

Oświetlenie
Pomieszczenie inwentarskie powinno mieć zapewnione oświetlenie naturalne lub oświetlenie sztuczne.

Najbardziej efektywnym oświetleniem naturalnym jest oświetlenie górne poprzez świetlik kalenicowy dający równomierne oświetlenie całego pomieszczenia w szczególności stołu paszowego.

Jeżeli oświetlenie sztuczne stosuje się w pomieszczeniu inwentarskim dla cieląt, należy oświetlać je w czasie odpowiadającym normalnemu dostępowi światła naturalnego co najmniej w godzinach 9-17 (natężenie co najmniej 30 luksów).

Źródło: Danuta Wilińska, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.kpodr.pl, fot. morguefile.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here