Od 2013 r. ubój zwierząt według unijnych rozporządzeń

Rada Ministrów przyjęła założenia do noweli ustawy o  ochronie zwierząt dotyczące uboju zwierząt.

Założenia dotyczą m.in. kwalifikacji osób uśmiercających zwierzęta poza rzeźnią dla konsumpcji domowej.
Projekt założeń przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ustawie o ochronie zwierząt zostaną uchylone dotychczasowe zapisy dot. uboju; zastąpią je przepisy unijnego rozporządzenia.

Nowe zapisy mają zacząć obowiązywać od 1. stycznia 2013 r.

Jedno z założeń do noweli dotyczy określenia kwalifikacji osób dokonujących uśmiercania zwierząt poza rzeźnią do celów konsumpcji domowej. Uproszczona procedura potwierdzenia kwalifikacji, bez szkolenia i egzaminu, miałaby dotyczyć osób posiadających doświadczenie zawodowe.

Założenia do noweli zakładają, że minister rolnictwa będzie upoważniony do określenia w rozporządzeniu warunków prowadzenia szkoleń, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa tych kwalifikacji.

Nie będzie natomiast zobowiązany do określania kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, warunków i  metod uboju oraz uśmiercania zwierząt, a także warunków przetrzymywania zwierząt w celu dokonania ich uboju lub uśmiercenia.

Wojewódzki lekarz weterynarii będzie odpowiedzialny za zatwierdzanie programów szkoleń osób biorących udział w uśmiercaniu zwierząt, powoływanie komisji egzaminacyjnej oraz nadzór nad podmiotami organizującymi szkolenia i wydającymi świadectwa kwalifikacji.

Główny lekarz weterynarii zostanie upoważniony do podejmowania działań związanych z  uśmiercaniem zwierząt z przyczyn związanych ze zdrowiem publicznym, zdrowiem zwierząt lub ze względów środowiskowych.

Państwowy Instytut Weterynaryjny i Instytut Zootechniki zostaną wyznaczone do udzielania wsparcia naukowego, wydawania zaleceń dot. kontroli i audytów oraz przeprowadzania egzaminu i wydawania świadectw kwalifikacji osobom biorącym udział w uśmiercaniu zwierząt.

Źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa, www.krd-ig.com.pl,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here