Od pola do stołu. Trwają prace nad superinspekcją

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz związkami i organizacjami reprezentującymi lekarzy weterynarii.

Spotkanie związane było z omówieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności, w tym planowanych zmian organizacyjnych, które mają doprowadzić do utworzenia jednej instytucji, tj. Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

W trakcie rozmów podnoszona była przez środowisko lekarzy weterynarii konieczność przejęcia przez nową inspekcję części zadań dotyczących żywności będących obecnie w kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podkreślano, że nowa instytucja zajmowałaby się w sposób kompleksowy zagadnieniem bezpieczeństwa żywności – „od pola do stołu”.

Zwracając uwagę na słuszność powołania jednej instytucji zajmującej się bezpieczeństwem żywności, minister Marek Sawicki podkreślił jednocześnie znaczenie współpracy z lekarzami weterynarii przy opracowaniu niezbędnych rozwiązań w tym zakresie.

Projekt założeń do ustawy powołującej Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii powinien powstać w ciągu najbliższego kwartału.

 – Zaczęliśmy opracowywać założenia powstania Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii – tak wstępnie miałaby się nazywać ta nowa inspekcja. Jest to kolejna próba stworzenia tej inspekcji. Miałaby ona na celu nadzór nad żywnością zgodnie z zasadą „od pola do stołu”
– mówił w ubiegłym tygodniu Andrzej Butra, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowa inspekcja miałaby zastąpić Inspekcję Weterynaryjną, Ochrony Roślin i Inspekcję Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych. Ale pełniłaby również funkcje inspekcji sanitarnej.


 – Chcielibyśmy, żeby ta inspekcja miała też pewne kompetencje inspekcji sanitarnej. Szczególnie końcowe elementy sprzedaży towarów w sklepach byłyby objęte nadzorem tej inspekcji
– mówił Andrzej Butra.

Jak podkreśla wiceminister, istniejące inspekcje działają bez zarzutu. Połączenie ich w jeden organ usprawni jednak proces podejmowania decyzji i zmniejszy uciążliwość kontroli dla rolników i producentów żywności.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here