Odmiana mieszańcowa czy populacyjna? Rekomendujemy rzepak ozimy

Dobór właściwego typu odmiany powinien uwzględniać warunki klimatyczne, rodzaj gleby, typ płodozmianu i rodzaj gospodarowania. Odmiany mieszańcowe jak i odmiany populacyjne mają swoje wymagania.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych co roku rejestruje i rekomenduje odmiany dla wszystkich gatunków roślin. W tym roku pozytywnie zaopiniowano wpisanie do krajowego rejestru dwudziestu odmian rzepaku ozimego i dwóch odmian rzepaku jarego.

W zestawieniu przeważają odmiany mieszańcowe. Warte uwagi jest to, że zarejestrowano kolejne dwie odmiany tolerancyjne na kiłę kapusty.

 

\"rzepak

Odmiany mieszańcowe – nowości 2016

Odmiany mieszańcowe powstają wskutek krzyżowania dwóch linii rodzicielskich. Ich potencjał plonotwórczy bazuje więc na szerszym materiale genetycznym, co w efekcie zwiększa ich potencjał regeneracyjny oraz zdolności adaptacyjne. Odmiany mieszańcowe nadają się do uprawy w różnych środowiskach, także suchych. Na glebach lekkich mieszańce przekonują do siebie swoją witalnością i pewnością plonowania, ponieważ dzięki silnie wytworzonemu systemowi korzeniowemu dysponują wysoką zdolnością pobierania wody. Z powodu szybkiego rozwoju początkowego roślin odmiany mieszańcowe rzepaku doskonale sprawdzą się przy opóźnionym siewie. Ogromną zaletą tej odmiany jest podwyższona odporność na suchą zgniliznę kapustnych i tolerancja na choroby grzybowe;

– Acapulco (d. LE12/239) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,
– Archimedes (d. LE12/252) – odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,– DK Expiro (d. CWH286) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska,
– DK Expression (d. CWH253) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska,– DK Extract (d. CWH301) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska,
DK Platinum (d. CWH298) – odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Monsanto Polska,
– ES Imperio (d. ESC13017) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona,– ES Cesario (d. ESC13024) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona,
– Hamilton (d. SLM 1307)
– odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska,
– Taifun (d. WRH 420) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska,
– Tigris (d. DMH303) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska.

Odmiany populacyjne (liniowe) – nowości 2016:
Są to odmiany uzyskane klasycznymi metodami hodowlanymi (selekcja, krzyżowanie, selekcja, rozmnażanie). Plonują niżej niż odmiany mieszańcowe, bo nie występuje u nich zjawisko heterozji (podaje się, że można osiągnąć plon niższy nawet o 20%). Odmiany te są stabilniejsze w plonowaniu w porównaniu z odmianami mieszańcowymi, zwłaszcza na gorszych stanowiskach, dobrze reagują na wcześniejszy siew, a przede wszystkim mają niższą cenę materiału siewnego.
– Bazalt (d. BKH 4213) – odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice – Grupa IHAR,
– Birdy (d. MH 07 BD 018) – odmiana populacyjna; zgłaszający: KWS Polska,
– Chrobry (d. MAH 7113) – odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce – Grupa IHAR,
– Marcelo (d. BOH 6613) – odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce – Grupa IHAR,
– Panama (d. LSF 1332) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska,
– Polka (d. PN1514) – odmiana populacyjna, cechuje się podwyższoną zawartością kwasu oleinowego i obniżoną zawartością kwasu linolowego; zgłaszający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy Oddział Poznań, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych,
SY Ilona (d. SWO 29596) – odmiana populacyjna; zgłaszający: Syngenta Polska,
SY Rokas (d. SWO 295245) – odmiana populacyjna; zgłaszający: Syngenta Polska,
– Vapiano (d. SWO 2075) – odmiana populacyjna; zgłaszający: Syngenta Polska.

Oprócz nowości, wiele firm poleca sprawdzone odmiany rzepaku ozimego:

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

POPULAR F1 – Nowa siła plonu
Jest to nowa, zarejestrowana w 2014 r odmiana. Szczególnie polecamy ją wymagającym producentom rzepaku. Odmiana ta to idealna kombinacja najwyższych plonów nasion i oleju. W ostatnich latach badań rejestrowych i w systemie PDOiR zajmowała czołowe lokaty. W 2014 r osiągnęła najwyższy wśród rejestrowanych odmian plon wynoszący 115% wzorca.

POPULAR F1 charakteryzuje się bardzo wysoką mrozoodpornością, w czasie badań w jednej z lokalizacji wytrzymał bez większych uszkodzeń temperatury do -20OC. Jest odmianą powoli rozpoczynającą wiosenną wegetację, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka uszkodzeń przez przymrozki. Ponadto odmiana ta charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i odpornością na wyleganie.

ATORA F1 charakteryzuje się stabilnym plonowaniem niezależnie od warunków klimatycznych, oraz tolerancją na okresowe susze. Buduje silny system korzeniowy. Może być uprawiana na różnych stanowiskach od słabszych do bardzo dobrych. Ze względu do szybkość rozwoju jesiennego nadaje się do wysiewu w lekko opóźnionych terminach. Mocną stroną odmiany ATORA F1 jest wysoka zimotrwałość oraz odporność na choroby. Odmiana średniowczesna w kwitnieniu oraz średniopóźna w dojrzewania. Wysokie rośliny tej odmiany są odporne na wyleganie. W badaniach rejestrowych prowadzonych przez COBORU w 2015 r osiągnęła średni plon względny na poziomie 122% wzorca, średni plon bezwzględny z badanych lokalizacji wyniósł 54,7 dt/ha. ATORA F1 w sezonie 2015/2016 została wysiana na poletkach pokazowych oraz  polach produkcyjnych.

Sprawdzone i stabilne w plonowaniu:
MARATHON F1 – … a jesienią sprinter
Odmiana sprawdzona na plantacjach produkcyjnych. Charakteryzuje się bardzo dużą szybkością rozwoju jesiennego, co pozwala na wysiew w opóźnionych terminach. Od „startu” tworzy bardzo silne rośliny, które bez problemów radzącą sobie z trudniejszymi warunkami . Dlatego wybitnie sprawdza się w uprawach uproszczonych. Ponadto jest to odmiana odporna na warunki stresowe spowodowane okresowymi niedoborami wody. MARATHON F1 to jedna z najniższych odmian rzepaku na rynku w Polsce, zajmuje czołowe miejsca w oficjalnych ocenach odporności na wyleganie. Równomiernie dojrzewa, pozwalając na znacznie zredukowanie kosztów zbioru.

MERCEDES F1 wśród rzepaków
Odmiana sprawdzona zarówno w Europie, jak i w Polsce. Osiąga bardzo dobre i stabilne plony. Dobrze radzi sobie w uprawach uproszczonych oraz z trudnymi warunkami wschodów. W stan spoczynku zimowego wchodzi z silną kompaktową rozetą. Tworzy duże i mocne rośliny o wysokiej odporności na wyleganie. MERCEDES F1 charakteryzuje się wybitną potwierdzoną w badaniach rejestrowych, jak i na polach produkcyjnych zimotrwałością i zdolnością regenerowania się po zimie. Odmiana z czołówki rankingów dotyczących zawartości oleju.

MENTOR F1 – Ekstraklasa na kiłę kapustnych
Jest to najnowsza z zarejestrowanych odmian odpornych na kiłę kapustnych – rejestracja 2015 r. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest oprócz  tolerancji na kiłę kapustnych również bardzo wysokie  plonowanie. Badania rejestrowe pokazują, ze MENTOR F1 dorównuje potencjałem plonowania standardowym odmianom mieszańcowym. W badaniach w 2014 r. osiągnęła 104% wzorca, co oznacza wyższy o 12% plon w porównaniu z innymi zarejestrowanymi odmianami odpornymi na kiłę kapustnych. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość i odporność na wyleganie. Wysoka tolerancja na warunki stresowe, pozwala sprawdzać się tej odmianie również w uprawach uproszczonych.

BAYER
Puncher F1

•             Odmiana mieszańcowa charakteryzująca się szybkim rozwojem jesiennym oraz wysoką zimotrwałością.
•             Daje wysoki plon nasion i tłuszczu nawet w trudnych warunkach.
•             Odmiana średnio wczesna w kwitnieniu.
•             Rośliny średniej wysokości bez tendencji do wylegania.
•             Najlepiej plonuje na dobrych i średnich stanowiskach. Toleruje słabsze stanowiska.
•             Polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Aixer (odmiana liniowa)
•             Odmiana zarejestrowana w Polsce w 2014 roku dająca bardzo wysoki plon tłuszczu (zawartość tłuszczu w nasionach 49,9% – średnia 2012 – 2013 COBORU – najwyższa wśród badanych odmian zawartość tłuszczu).
•             Bardzo dobra zimotrwałość (jedna z odmian, które najlepiej zniosły trudne warunki zimowe 2012 roku).
•             Wysoka odporność na choroby np. czerń krzyżowych (!!!).
•             Rośliny niskie, sztywne, niewylegające.
•             Polecana do uprawy na terenie całego kraju

Bellevue (odmiana liniowa)

•             Wysokie i stabilne plonuje przez wszystkie lata.
•             Odmiana plastyczna, sprawdza się w różnych warunkach glebowych w tym na typowych dla Polski mozaikach.
•             Rośliny mocne, pokrojem zbliżone do odmian mieszańcowych.
•             Szybki rozwój jesienny – przydatna na lekko opóźnione siewy.
•             Średnio późny termin kwitnienia i dojrzewania.
•             Bardzo dobra zimotrwałość.
•             Rośliny średnio wysokie z dużą odpornością na wyleganie.
•             Wysoka zdrowotność – bardzo tolerancyjna na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych.
•             Odmiana zarejestrowana w Polsce w 2008 roku.
•             Polecana do uprawy na terenie całego kraju.

InV1022
to pogromca zimy i rekordzista plonowania. Doskonale sprawdza się w różnych warunkach siedliskowo-klimatycznych. Dobrze znosi trudne warunki zimowe – nie wykazuje tendencji do wynoszenia szyjki korzeniowej oraz stożka wzrostu:
– średnio wczesny termin kwitnienia i średnio późny termin dojrzewania
– szybki rozwój i mocne zdolności regeneracyjne.

SYNGENTA
SY Kolumb F1 – mieszaniec wpisany do KR w 2010 r., który tworzy grubą szyjkę korzeniową, co zapobiega wypadnięciom mrozowym po zimie. Wysoki wigor wiosenny i duża ilość pędów bocznych pozwalają uzyskiwać wysokie plony. Odmiana szybko dojrzewa. Odznacza się średnio wczesnym początkiem kwitnienia.  Z doświadczeń rejestrowych i porejestrowych dała ona w 2014 r. 110 proc. wzorca, w roku 2013 – 108 proc. wzorca, a w 2012 – 107 proc. wzorca.

SY Saveo F1 mieszaniec, który odznacza się intensywniejszym wzrostem korzeni, które penetrują głębiej profil glebowy oraz wykształcają dużą masę korzeni włośnikowych. Dzięki temu roślina lepiej sobie radzi w wypadku niekorzystnych warunków pogodowych, np. niedoborów wody lub susz. Saveo charakteryzuje się wysoką asymilacją azotu i dzięki temu roślina wykorzystuje potencjał nawozu i przetwarza go na wysoki plon.

SY Florida F1 – zarejestrowana w 2015 r. Odmiana wczesna zarówno w kwitnieniu, jak i w osiąganiu dojrzałości technicznej, przez co bardzo dobrze nadaje się do wczesnego zbioru. Mieszaniec ten cechuje się wysoką adaptacją do słabszych stanowisk. Należy do odmian dość szybko rozwijających się jesienią.

Dotyczące kiły:
SY Alister F1 (zarejestrowana w 2014 r.) odznacza się wczesnym kwitnieniem i średnio wczesnym dojrzewaniem, a także dobrą tolerancją na suchą zgniliznę, zgniliznę twardzikową i wyleganie. Jak przekonuje hodowca, cechuje ją zarówno wysoka zimotrwałość, jak i wigor wzrostu jesiennego. Jeśli chodzi o plonowanie, to odmiana ta w badaniach rejestracyjnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w roku 2013 wydała plon na poziomie 46,4 dt/ha, czyli 100 proc. wzorca (Visby, Artoga, Chagall, Monolit). Rok wcześniej SY Alister F1 plonował w wysokości 46,2 dt/ha, a wzorzec wynosi 45,3 dt/ha. Jak przekonuje przedstawiciel firmy, materiał siewny tej odmiany będzie szeroko dostępny dla rolników.

PROCAM

SHREK
Idealnie dopasowany
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa

• Idealny na susze
• Bardzo wczesny
• Wysoka zdrowotność
SHREK to najnowsza odmiana niemieckiego hodowcy, zarejestrowana w Polsce w 2014. Wykorzystanie w hodowli specjalnie stworzonych linii rodzicielskich pod klimat umiarkowany, dało efekt w postaci odmiany idealnie dopasowanej do naszych warunków geograficznych. Dzięki temu SHREK ma wysoką zdolność adaptacyjną do różnych stanowisk, w tym suchych, jak również tych lepszych, gdzie presja chorób jest większa. Wysoka zdrowotność odmiany daje gwarancję niezachwianego rozwoju roślin, prowadząc do bardzo wysokich i stabilnych w latach plonów nasion. Wczesność w rozwoju jak również wczesność w kwitnieniu i dojrzewaniu, daje możliwość uprawy SHREKA w regionach północnych oraz latach chłodnych i mokrych. Potwierdzona w naszym klimacie bardzo wysoka zimotrwałość daje gwarancję bezpieczeństwa w uprawie.

ABAKUS
Niespotykany plon i zimotrwałość
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa

• Wysoka wartość rynkowa odmiany
• Stabilne plonowanie w latach
• Potwierdzona zimotrwałość w 2012 i 2016
ABAKUS to mieszaniec z niemieckiej hodowli NPZ, zarejestrowany w 2009 roku w polskim rejestrze. Od tego czasu znajduje się nieustannie w czołówce najlepszych odmian, mimo corocznych nowych rejestracji – plony średnio na poziomie 114% wzorca (średnia z lat 2007-2015). Osiąga to głównie przez wspaniałe cechy agronomiczne, m.in.: rewelacyjną zimotrwałość – najwyższą na ryku w 2012 i potwierdzona w 2016, średnie wymagania do stanowiska, średnio szybki rozwój jesienny oraz gwarantowaną wysoką odporność na podstawowe choroby rzepaku. Jest mieszańcem niezawodnym, dobrze aklimatyzuje się w zmiennych warunkach środowiska.

ALEXANDER
Potęga Wielkich Plonów
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa

• Sprawdzony mieszaniec w praktyce
• Ponadprzeciętna zdrowotność
• Z genem odporności na Phome
ALEKSANDER to rewelacyjna odmiana z nowatorskiego programu hodowli LG, zarejestrowana we Francji w 2014. Jako nieliczna z odmian na rynku łączy w sobie najlepsze cechy z punktu widzenia praktyki, czyli ponadprzeciętny poziom plonowania nasion, rewelacyjną zdrowotność – szczególnie wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych, dzięki genowi odporności RLM 7. Wyróżnia się niską podatnością na osypywanie nasion podczas dojrzewania (tzw. PSR). Oprócz tego jest wysoko zaolejoną odmianą, przekraczająca poziom 49% tłuszczu w nasionach. Świetnie skomponowane w tej odmianie cechy agronomiczne m.in. wysoka zimotrwałość, szybki rozwój jesienny oraz szybka regeneracja na wiosnę są jej dodatkowym atutem. Wysoką zimotrwałość potwierdziła w bieżącym sezonie będąc w czołówce najlepszych odmian mieszańcowych. Nie ma szczególnych wymagań glebowych.

ANDROMEDA
Kile mówimy stop!
Rzepak ozimy odmiana mieszańcowa

• Wysoka odporność na kiłę kapustnych
• Wysoki plon nasion na zainfekowanych polach
• Przydatna w każdych warunkach
ANDROMEDA to nowa generacja odmian na rynku, tolerancyjnych na kiłę kapustnych. Odznacza się szybkim rozwojem zarówno na jesień jak też wiosną, co w konsekwencji prowadzi do szybkiej dojrzałości technicznej. Genetycznie uwarunkowana ilość i miejsce osadzenia łuszczyn zapewnia najwyższy poziom plonowania, szczególnie w warunkach występowania Plasmodiophora brassicae. ANDROMEDA nadaje się na wczesne siewy, co może przyczynić się już w pierwszym roku do redukcji przetrwalników kiły w glebie. Nadaje się na średnie stanowiska, przydatne pod uprawę rzepaku.

KWS Polska Spółka z o.o.

ALVARO KWS F1 (KR 2015) – odmiana mieszańcowa, wczesna dedykowana na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku. Wykazuje bardzo dobrą odporność mrozową.  W doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku rejestracji osiągnął najwyższy plon – średni plon 6,04 t/ha przy ponad 113% wzorców. Nowoczesna odmiana mieszańcowa KWS oparta o technologię S-POD (bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion z łuszczyn) oraz gen Rlm-7 (podwyższona tolerancja na suchą zgniliznę) gwarantuje wysoki plon.

MARCOPOLOS F1 (KR 2012) – odmiana mieszańcowa, wczesna na przeciętne i typowe stanowiska glebowe. Wykazuje wysoki wigor początkowy. Buduje potężną rozetę przy niskim osadzeniu stożka wzrostu, co sprzyja dobremu przezimowaniu roślin. Buduje pokaźną biomasę oraz ponadprzeciętną liczbę rozgałęzień produktywnych. Wykazuje imponujący indeks plonowania w doświadczeniach PDOiR, badaniach łanowych oraz w wielkoobszarowej produkcji. Marcopolos F1 jest rekomendowany do uprawy przez COBORU w 7 województwach.

SERGIO KWS F1 (CCA 2016) – odmiana mieszańcowa, średnio wczesna. Dedykowana na  opóźnione siewy na typowych stanowiskach pod uprawę rzepaku. Wykazuje szybki rozwój jesienny i nieco późniejszy start na wiosnę. W tym roku zarejestrowany na Słowacji, znajduje się w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Odmiana o dobrej zimotrwałości, podwyższonej odporności na osypywanie nasion (S-POD) oraz podwyższonej tolerancji na suchą zgniliznę (gen Rlm-7).

MONSANTO
DEKALB

DK Exquisite, odmiana mieszańcowa zarejestrowana w COBORU w 2011. Polecana do uprawy we wszystkich rejonach Polski. Najwyższe plony można osiągnąć na dobrych i bardzo dobrych typach gleb. Siew we wcześniejszym lub optymalnym terminie  dla danego regionu. Odmiana o optymalnym wigorze jesiennym, nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej. Odmiana o wzorcowej zimotrwałości. Odmiana średniopóźna w kwitnieniu i dojrzewaniu. Rośliny wysokie.  Odmiana charakteryzuje się podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywania nasion. W doświadczeniach PDO COBORU 2014 osiągnęła plony na poziomie 6,01 t/ha , co stanowiło 110% wzorca.

DK Exstorm, odmiana mieszańcowa zarejestrowana w COBORU w 2012. Polecana do uprawy we wszystkich regionach Polski. Bardzo wysokie plony można osiągnąć na lekkich, średnich i mniej zasobnych glebach przy mniejszych dawkach nawożenia azotowego. Siew we wcześniejszym lub opóźnionym  terminie. Odmiana o optymalnym wigorze jesiennym bez tendencji do nadmiernego wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą. Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Termin kwitnienia i dojrzewania: średniowczesny. Rośliny średniowysokie.  Odmiana charakteryzuje się podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion. W doświadczeniach PDO COBORU 2014 osiągnęła plony na poziomie 5,95 t/ha, co stanowiło 109% wzorca.

DK Exprit, NOWOŚĆ, odmiana mieszańcowa z katalogu CCA, zarejestrowana we Francji w 2013. Odmiana o wysokim plonowaniu. Polecana do uprawy we wszystkich regionach Polski. Stanowiska glebowe: wszystkie, również słabsze (gleby lekkie). Siew w terminie optymalnym lub opóźnionym. Termin kwitnienia odmiany średniopóźny, termin dojrzewania średniowczesny. Rośliny średniowysokie. Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Odmiana charakteryzuje się podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywania nasion. W 15 lokalizacjach doświadczeń łanowych Monsanto Polska 2014 DK Exprit był jedną z trzech najwyżej plonujących odmian. W 5 lokalizacjach osiągnął plon powyżej 6t/ha.

HR SMOLICE
Brendy

• rejestracja 2013
• wysoki potencjał plonowania – do 110 % wzorca w 2013 roku
• dobra zimotrwałość potwierdzona podczas zimy w 2012 roku
• dobra odporność na wyleganie
• wczesny termin kwitnienia i dojrzewania
• wysoka zawartość tłuszczu – 46,9 %
• niska zawartość glukozynolanów (9,6 μM/g)
• dobra odporność na choroby grzybowe

Nowa odmiana populacyjna o wysokim potencjale plonowania. W doświadczeniach PDO COBORU 2013 uzyskała wyniki do 110 % wzorca i była najwyżej plonującą odmianą populacyjną w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz lubuskim. BRENDY charakteryzuje się dobrą zimotrwałością, potwierdzoną podczas zimy w 2012 roku oraz dobrą odpornością na wyleganie. Podwyższona zawartość tłuszczu oraz niska zawartość glukozynolanów sprawia, że BRENDY jest interesującym surowcem dla przemysłu tłuszczowego. Odmiana charakteryzuje się dość wczesnym terminem kwitnienia i dojrzewania. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

LIMAGRAIN
Acapulco – Nowość na polskim i europejskim rynku. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, wyróżniająca się bardzo wysoką odpornością na suchą zgniliznę kapustnych dzięki obecności genu Rlm7, który w znaczny sposób wpływa na zdrowotność roślin. Odmiana Acapulco charakteryzuje się szybkim rozwojem w okresie jesiennym, dlatego też rekomendowana jest do siewu w terminie optymalnym i opóźnionym. Odmiana sprawdzona i zalecana do uprawy we wszystkich regionach Polski. Bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru. Acapulco aktualnie badana jest w drugim roku badań rejestrowych w Coboru. Po pierwszym roku badań odmiana uzyskała plon 56,9 dt/ha o wysokiej zawartości tłuszczu surowego 50,9 %. Zachęcam wszystkich do sprawdzenia najnowszej odmiany rzepaku ozimego Acapulco.

Archimedes – Najnowsza  odmiana  mieszańcowa  z  odpornością  na  kiłę  kapustnych  i  suchą  z gniliznę  kapustnych  –  gen  Rlm7.  Odmiana  Archimedes  łączy  w  sobie  odporności  na  najważniejsze  choroby  rzepaku  ozimego.  W  przypadku  kiły  kapustnych  odmiana  odporna  na  specyficzne  rasy  kiły  kapustnych  występujące  w  Polsce.  Odmiana  o bardzo  wysokim  potencjale  plonowania  w  pierwszym  roku  badań  rejestrowych  COBORU  2014  –  112  %  wzorca.  Ponadto  odmiana  charakteryzuje  się  bardzo  dobrą  zimotrwałością  oraz  wysoką  odpornością  na  pękanie  łuszczyn  i  osypywanie  nasion.  Odmiana  rekomendowana  do  uprawy  na  terenie  całego  kraju  tylko  na  stanowiskach  na  których  stwierdzono  występowanie  patogenu  kiły  kapustnych.

Archibald – Odmiana  mieszańcowa  o  wysokim  potencjale  plonowania,  bardzo  dobrej  zimotrwałości  i podwyższonej  odporności  na  pękanie  łuszczyn  i  osypywanie  się  nasion.  Archibald  charakteryzuje  się  bardzo  wysoką  odpornością  na  suchą  zgniliznę  kapustnych  –  obecność  genu  Rlm7.  Odmiana  o  średnim  wigorze  jesiennym  bez  tendencji  do  nadmiernego  wydłużania  szyjki  korzeniowej  przed  zimą.  Sprawdzona  i rekomendowana  do  uprawy  na  terenie  całego  kraju.

Arizona Odmiana mieszańcowa o bardzo wysokim potencjale plonowania, w doświadczeniach  rozpoznawczych  COBORU  2014  Arizona  uzyskała  plon  na  poziomie  58,5  dt/ha.  Duża  zdrowotność  roślin.  Odmiana  średnio-wysoka  o  średnio- wczesnym  terminie  kwitnienia  i  średnio-wczesnym  terminie  dojrzałości  technicznej.  Arizona  zalecana  jest  do  uprawy  na  terenie  całego  kraju.  Odmiana  charakteryzuje  się  bardzo  dobrą odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych  warunkach  podczas  zbioru. 

Amazon Najnowsza  odmiana  mieszańcowa  na  polskim  rynku  –  rejestracja  COBORU  2015.  Odmiana  charakteryzuje  się  bardzo  wysokim  potencjałem  plonowania  oraz  bardzo  wysoką  odpornością  na  suchą  zgniliznę  kapustnych  –  obecność  genu  Rlm7.  Amazon  polecany  jest  do  uprawy  na  terenie  całego  kraju.  Odmian  charakteryzuje  się  bardzo  szybkim  rozwojem  roślin  w  okresie  jesiennym  oraz  na  wiosnę  po  ruszeniu  wegetacji.  Duża  odporność  na  pękanie  łuszczyn  i  osypywanie  się  nasion.  Odmiana  średnio- wczesna  o  średnio-wysokim  wzroście. 

Oprac. Marta Nowak-Woźnica
Redakcja AgroNews, fot.: dreamstine, dadandclint flickr.com

 

 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,175FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,613ObserwującyObserwuj
5,400SubskrybującySubskrybuj

Zielone Agro Show 2021 odwołane!

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych ze względu na dbałość o zdrowie Wystawców i Zwiedzających w dobie epidemii COVID-19 oraz z powodu...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE