Okres epidemii to zły czas na wypowiadania umów dzierżawcom ziemi

Epidemia koronawirusa podkreśliła znaczenie sektora rolno-spożywczego w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Jednocześnie wielu rolników zmagać się będzie zarówno z bezpośrednimi skutkami epidemii (konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłość pracy w okresie zachorowań czy kwarantanny) jak i pośrednich (np. ASF). Dla hodowców dzierżawiących ziemię dodatkowym obciążeniem jest wygasanie umów o dzierżawę ziemi. Jak dotychczas Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wystosował swojego stanowiska związanego z przedłużeniem umów. Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej postuluje by na czas epidemii i uporania się z jej skutkami wypowiadanie umów dzierżawnych zawiesić.

rolnik, rolnictwo, dzierżawa, POLPIG

Obserwowanym w gospodarkach które epidemię mają za sobą (np. Chiny) zjawiskiem jest spadek produkcji rolnej, podniesienie cen i konieczność importu żywności. Ten scenariusz może być również realny w krajach UE w tym w Polsce. W liście do premiera Mateusza Morawieckiego pośród szeregu postulatów mających wesprzeć polskich producentów żywności, POLPIG wraz z innymi organizacjami branżowymi, zaapelował o wstrzymanie wypowiadania umów dużym gospodarstwom rolnym.

Gospodarstwa te są fundamentem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski i standardów umożliwiających wprowadzenie rygorów produkcji decydujących o stabilności dostaw zarówno podczas kwarantanny jak i obrony przed ASF.

Aby utrzymać tą stabilność niezbędne jest zatrzymanie wypowiadania umów dzierżawy oraz ustalenia nowych dat obowiązywania trwających umów dzierżawy pomiędzy KOWR oraz dzierżawcami.

Minister rolnictwa: wnioskujemy do KE o pomoc dla rolników w związku z koronawirusem

POLPIG apeluje, by umożliwić rolnikom dalsze gospodarowanie ziemią

POLPIG apeluje by, w momencie gdy umowy wygasły, a KOWR nie przejął jeszcze nieruchomości umożliwić rolnikom dalsze gospodarowanie ziemią w celu zachowania ciągłości prowadzonej w nich produkcji mleka, mięsa i zbóż.

Apele o zamrażania planowanych zmian w rolnictwie pojawiają się w wielu krajach Unii. Przykładem jest wniosek federacji COPA-COGECA by Komisja Europejska na czas epidemii wstrzymała się publikacją nowych regulacji tzw. zielonego ładu.

Redakcja AgroNews, fot. Claas

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here