Olbrzymi wzrost eksportu zbóż

Najnowsze oficjalne dane potwierdzają,  że w drugiej połowie 2012 r. bardzo wyraźnie wzrósł eksport zbóż z Polski – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

 

\"Olbrzymi

 

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) eksport ziarna zbóż w okresie I-XI wyniósł łącznie 2,53 mln t w porównaniu z 1,31 mln t w tym samym okresie rok wcześniej. Oznacza to wzrost aż o 93%. Największy wpływ na to miało znaczne zwiększenie sprzedaży za granicę ziarna kukurydzy. O ile w ciągu jedenastu pierwszych miesięcy 2011 r. wyniosła ona 288 tys. t, to w porównywalnym okresie 2012 r. już 937 tys. t, co daje imponujący wzrost o 225%. Jeszcze więcej wyeksportowaliśmy pszenicy, bo 952 tys. t, lecz w przypadku tego gatunku zboża przyrost sprzedaży nie był tak duży jak w przypadku kukurydzy i wyniósł 32% w relacji rok do roku. Duże przyrosty notował również eksport żyta i jęczmienia. W przypadku pierwszego gatunku wielkość sprzedaży zagranicznej zwiększyła się o 162% do 248 tys. t, a w przypadku drugiego o 145% do 283 tys. t. Co warte podkreślenia, dane za pierwsze półrocze przedstawiały zupełnie odmienny obraz sytuacji w handlu zagranicznym zbożem.

W sezonie 2011/12 zbiory w Polsce były niezbyt dobre (m.in. niskie zbiory żyta i słaba przeciętna jakość pszenicy), a w innych regionach świata generalnie udane. Spowodowało to, że Polska eksportowała mało zbóż – znacznie więcej zaś importowała. W połowie 2012 r., kiedy okazało się, że zbiory zbóż w Polsce są  wyższe niż przed rokiem, a zbiory na świecie, w tym w wielu krajach europejskich, niższe, eksport zbóż z naszego kraju ruszył szerokim strumieniem. Według danych MF (za IERiGŻ) w całej pierwszej połowie 2012 r. eksport zbóż z Polski wyniósł zaledwie 315 tys. t.

Oznacza to, że przez kolejne pięć  miesięcy wyniósł około 2,2 mln t, czyli przeciętnie w każdym miesiącu 440 tys. t, tj. więcej niż w całym pierwszym półroczu. Zazwyczaj eksport ziarna zbóż (CN 10) nie odgrywa dużej roli w wynikach całego eksportu rolno-spożywczego. W latach 2010 i 2011 stanowił zaledwie 2,3-2,4% jego wartości. Jednak tak duże przyśpieszenie eksportu zbóż, jakie obserwowaliśmy w drugiej połowie 2012 r. wpłynęło wydatnie na wyniki całego eksportu rolno-spożywczego. Przyrost eksportu zbóż w okresie VII-XI 2012 r. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011, odpowiadał w przybliżeniu za 23% przyrostu wartości całego eksportu rolno-spożywczego w ujęciu rok do roku. Można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby wartość eksportu zbóż w tym okresie nie wzrosła, wówczas przyrost eksportu rolno-spożywczego w jedenastu miesiącach 2012 r. w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. nie wyniósłby 15,1%, tylko 12,9%.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here