Opłacalność produkcji trzody chlewnej

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), pogłowie trzody chlewnej w Polsce pod koniec lipca 2012 r. wynosiło 11580,7 tys. szt. i w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. było niższe o 14,3% – wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA.

W skali roku spadła liczebność wszystkich grup hodowlanych, w tym loch na chów o 8,1%. W stosunku do stanu z marca br. krajowe stado trzody chlewnej wzrosło o 0,9%, a loch na chów zmniejszyło się o 2,9%. W gospodarstwach indywidualnych, gdzie znajdowało się ponad 82% krajowego pogłowia, populacja świń spadła w skali roku o 16,7%, a sezonowo (od marca br.) zwiększyła się o 0,6%.

W strukturze stada trzody ogółem zwiększył się udział prosiąt i świń z przeznaczeniem na chów o wadze powyżej 50 kg, w tym macior, a zmalał udział warchlaków i tuczników. Obecny stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce odzwierciedla dalsze pogłębienie się trendu spadkowego, obserwowanego w I kwartale br. i w roku ubiegłym, w wyniku niskiej opłacalności produkcji żywca rzeźnego.

Pomimo sukcesywnego wzrostu cen żywca w skupie i na targowiskach i umiarkowanego obniżenia cen zbóż podstawowych, opłacalność tuczu pozostaje nadal niska. Średnia cena skupu żywca wieprzowego w okresie od stycznia do lipca 2012 r. wyniosła 5,36 zł/kg i była o 24,8% wyższa od ceny z analogicznego okresu 2011 r.

W tym samym czasie wzrost cen żywca na targowiskach wyniósł 20,6% do 5,22 zł/kg. Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych w ciągu 7 miesięcy br. wynosiła 84,66 zł/dt i była o 4,6% niższa od tej z analogicznego okresu 2011 r.

Pomimo, że relacja cen skupu 1 kg żywca do cen targowiskowych 1 kg żyta poprawiła się (z 5,9 do 6,9 w skali roku), wskaźnik ten znajdował się nadal poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu (10-11). Niska rynkowa podaż prosiąt do dalszego odchowu wpłynęła na wzrost ich cen w obrotach targowiskowych. W okresie od stycznia do lipca br. cena jednego prosięcia na chów wynosiła średnio 169 zł i była o 53% wyższa niż przed rokiem.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
Źródło: FAMMU/FAPA
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here