Opłaty sądowe niższe dla rolników

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przyznaje konsumentom oraz rolnikom prowadzącym gospodarstwa rodzinne prawo do obniżonych opłat sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

 

\"rolnictwo,

 

Obniżona opłata wyniesie 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. Wskazane w ustawie czynności bankowe to m.in. udzielanie kredytów i pożyczek oraz prowadzenie rachunków bankowych.

Osoby objęte nowelizacją będą miały prawo do obniżonych opłat bez względu na to, z czyjej inicjatywy zostało wszczęte postępowanie. Obowiązujące dotychczas prawo do obniżonej opłaty nie było w żaden sposób ograniczone i obejmowało wszystkie podmioty wchodzące w spory z bankami, w tym także np. inne banki lub spółki. Zgodnie z przepisem przejściowym, do postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Czytaj także:
Młodzi rolnicy nie chcą premii?

Sejm uchwalił ustawę 18 marca 2016 r., a 23 marca br. została ona podpisana przez prezydenta. Zmienione przepisy obowiązują od 15 kwietnia 2016 r.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/United Soybean Board

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here