Oszczędności unijne na najuboższych

Ostatni moment na podjęcie działań na forum UE.
Federacja Polskich Banków Żywności ponownie apeluje do premiera Donalda Tuska, o zdecydowaną reakcję i pilne podjęcie działań w celu utrzymaniu budżetu pomocy żywnościowej z Unii Europejskiej na dotychczasowym poziomie.   

Zmniejszenie budżetu na pomoc żywnościową w UE i w Polsce o 40 %!

W ramach finansowych na lata 2014-2020 zaplanowano powstanie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który zastąpi obecny Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD). Na działania nowego Funduszu Pomocy Komisja Europejska zaplanowała budżet o ok. 30% mniejszy niż na dotychczas realizowany program pomocy żywnościowej PEAD. ”Liczba osób ubogich i wykluczonych społecznie w Polsce i UE rośnie.

Federacja Polskich Banków Żywności jest ogromnie zaniepokojona, że ogranicza się pomoc żywnościową, gdy – w dobie kryzysu – zwiększa się na nią zapotrzebowanie.

 

 

\"\"

 

Tak duże ograniczenie programu pomocy żywnościowej jest nie do przyjęcia. Planowane zmniejszenie pomocy będzie miało drastyczne konsekwencje dla najbiedniejszych obywateli Polski oraz UE. – alarmuje Marek Borowski Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Ponadto wspomniany Fundusz zakłada pomoc w innych niż żywność formach (pomoc rzeczowa, czy działania na rzecz integracji społecznej), co zapewne przyciągnie do uczestnictwa w Funduszu więcej państw członkowskich UE. Aby osoby, które cierpią głód mogły rozpocząć reintegrację społeczną, najpierw muszą mieć zaspokojone podstawowe potrzeby, czyli dostęp do żywności. – dodaje Marek Borowski.
 
Ostatnie informacje płynące z Unii Europejskiej pokazują, że ostateczna propozycja budżetu UE, Prezydenta Van Rompuya na lata 2014-2020, zakłada kolejną redukcję środków przeznaczonych na pomoc najuboższych
o kolejne 16% względem propozycji Komisji Europejskiej (z 2,5 mld euro na 2,1 mld euro). Łącznie ze wcześniejszymi ograniczeniami oznacza to zmniejszenie dotychczasowego budżetu o 40% . Federacja Polskich Banków jest niezmiernie zaniepokojona tak  szerokim ograniczeniem planowanego budżetu. 


Ostatni moment na podjęcie działań na forum UE

Federacja Polskich Banków Żywności, 20 listopada br., zwróciła się z ponownym apelem do Prezesa Rady Ministrów – Donalda Tuska – o natychmiastowe podjęcie działań (treść apelu w załączeniu) zmierzających do zmiany projektowanych rozporządzeń. Poprzedni apel Federacja Polskich Banków Żywności wystosowała w czerwcu bieżącego roku. Wcześniej wielokrotnie występowała w obronie programu na forum krajowym i międzynarodowym, co zaowocowało utrzymaniem realizacji programu w Unii Europejskiej. Teraz w związku z kryzysem jego realizacja jest ponownie zagrożona.
 
Premier Donald Tusk w najbliższym czasie ma spotkać się z reprezentantami rządów krajów członkowskich UE i dyskutować na temat alokacji budżetu wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. 22-23 listopada odbędzie się Rada Unii Europejskiej – będzie to ostatni moment na ratowanie budżetu przeznaczonego na pomoc żywnościową.
 
 
Federacja Polskich Banków Żywności apeluje:
„Zwracamy się z apelem o pilne przeciwstawienie się polityce ograniczania środków na pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Apelujemy o ustalenie na forum europejskim stosownego, wysokiego priorytetu dla europejskiej pomocy żywnościowej z silnym, adekwatnym do potrzeb budżetem – takim, który uwzględni realne, rosnące potrzeby i pokaże autentyczną solidarność UE w stosunku do ludzi dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” – z listu Federacji Polskich Banków żywności do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, 20 listopada, 2012, Warszawa. 

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here