Państwa UE będą mogły zakazać uprawy GMO. Ale z gwarancją dla plantatorów

Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych w Unii Europejskiej jest obwarowana najsurowszymi zapisami prawnymi. Dopuszczenie do uprawy może być wydane jedynie po skrupulatnej ocenie ryzyka. W odpowiedzi na żądania państw członkowskich, chcących mieć nieco większe pole manewru w tej kwestii, Komisja zaproponowała poprawki do obowiązującego prawa. 

\"rolnictwo,

 

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, państwa członkowskie będą mogły zakazać uprawy GMO na swoim terytorium, ale rolnicy, którzy zasiali uprawy przed wydaniem ograniczeń, będą mogli bezpiecznie je kontynuować do zakończenia sezonu lub uzyskania zbiorów.

Akceptując stanowisko Rady UE w tym zakresie, Komisja Europejska skierowała projekt w takim brzmieniu do akceptacji europarlamentu. Chodzi o zmianę dyrektywy, która ma pozwolić krajom Unii samodzielnie decydować o zakazie upraw GMO ze względów innych niż zdrowotne i środowiskowe, np. z powodu sprzeciwu społecznego.

Czy dozwolona jest uprawa GMO na terenie Unii Europejskiej?

Tak, ale tylko w przypadku otrzymania autoryzacji na szczeblu unijnym, poprzedzonej bardzo dokładną oceną ryzyka, dokonywaną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po uzyskaniu zezwolenia w Europie, państwa członkowskie mogą wciąż zakazać jego uprawy na swoim terenie, powołując się na tzw. klauzulę ochronną. Decyzja musi jednak zostać poparta dowodami na szkodliwy wpływ modyfikowanego gatunku na zdrowie lub środowisko naturalne.

Czy uprawiane są w Europie rośliny modyfikowane genetycznie? Czy któreś z państw członkowskich zakazało ich wprowadzenia na swoje terytorium?

Obecnie uprawiana jest jedynie genetycznie modyfikowana, odporna na insekty kukurydza MON 810 od Monsanto. Część krajów (Austria, Bułgaria, Grecja, Niemcy, Węgry, Włochy, Luksemburg i Polska) powołało się jednak na wspomnianą klauzulę i zakazało wprowadzenia jej do swoich ekosystemów.

Dlaczego UE chce zmienić system autoryzacji gatunków GMO?

Niektóre państwa członkowskie wystąpiły o poszerzenie swobody i elastyczności w ograniczaniu lub zakazywaniu uprawy GMO na swoich terytoriach. W tym celu, Komisja Europejska przygotowała poprawki do obowiązującego prawa. Nowa propozycja jest w fazie negocjacji w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

W 2011 r. posłowie przyjęli opinię ws. poprawek w pierwszym czytaniu. Po kilku latach, Radzie udało wypracować się polityczne porozumienie (12 czerwca 2014 r.), które pozwoli europejskim prawodawcom kontynuować prace i osiągnąć kompromis w sprawie wspólnego projektu. Ostateczne przyjęcie nowych zapisów planowane jest na 2015 r.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

Źródło: DGP, Europarlment

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here