Parlament potwierdza pakiet budżetowy na lata 2012 i 2013

Sześć miliardów euro na zapłacenie rachunków z roku 2012, zatrudnienie i rozwój, jako priorytety w przyszłorocznym budżecie oraz strategia radzenia sobie z niedoborami w płatnościach w roku 2013 – oto najważniejsze części pakietu budżetowego, 12 grudnia br. formalnie zaakceptowanego przez Parlament."

Dzisiejsze poparcie jest istotnym politycznym sygnałem, wskazuje na determinację Parlamentu, żeby zapewnić UE, wszystkie środki, które potrzebne są do skutecznego wprowadzania unijnych polityk. Sześć milionów na częściowe pokrycie płatności jak również zobowiązań budżetowych na rok 2013 oraz dodatkowe fundusze zagwarantowane przez Radę, kiedy zajdzie taka potrzeba, pozwolą na inwestycje we wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy. Nalegaliśmy na to w czasie negocjacji i udało nam się", powiedział Giovanni La Via (EPP, IT), odpowiedzialny za negocjacje.

 

\"\"

 

Pakiet, formalnie przyjęty przez PE, zawiera budżet na rok 2013, w wysokości 132, 8 miliardów euro na płatności oraz 150, 9 miliardów euro na pokrycie zobowiązań.

Budżet ten odpowiada 0, 99% dochodu narodowego brutto (GNI) UE w płatnościach oraz 1,13% dochodu narodowego brutto UE w środkach na pokrycie zobowiązań. Jest mniejszy niż budżet na rok 2012 (włączając w to budżety korygujące 1-6), który wynosił odpowiednio 1, 05% i 1,15%.

Budżet korygujący na rok 2012 został przyjęty 514 głosami za, przy 68 glosach przeciw oraz 82 wstrzymujących się. Ogłoszono też przyjęcie budżetu na rok 2013.

Zapewnienia trzech Przewodniczących

Przewodniczący PE Schulz, Przewodniczący Komisji Barroso oraz Przewodniczący Rady Christofias, podpisali trzy deklaracje, z obietnicą dodania nowych pieniędzy do budżetu na rok 2013, kiedy tylko zajdzie potrzeba zapłacenia rachunków z roku 2012 lub pokrycia luki pomiędzy uzgodnionym poziomem płatności a szacowanymi potrzebami. Przed głosowaniem Komisarz Lewandowski oraz cypryjski wiceminister  ds. europejskich Mavroyiannis, ponownie potwierdzili intencję wywiązania się z deklaracji.

Więcej pieniędzy na zatrudnienie i rozwój

Zgodnie z oczekiwaniami posłów wydatki na konkurencyjność wzrosły o 4, 8% w porównaniu do zobowiązań z roku 2012, zwłaszcza: siódmy program ramowy na badania (o 6,4%), sieć transeuropejska (o 6, 3%) oraz program ramowy na konkurencyjność i innowacyjność (o 9,6%). Budżet na politykę zagraniczną również się zwiększył, o 1, 9% w porównaniu do zobowiązań z roku 2012, większość zostanie przeznaczonana pomoc Palestynie.

Płacenie rachunków z roku 2012

Państwa członkowskie zgodziły się na wpłatę 6 z 9 miliardów, potrzebnych na uregulowanie niezapłaconych rachunków, które trzeba zamknąć przed końcem tego roku. Aby mieć pewność, że reszta faktur również zostanie zapłacona w terminie, trzy instytucje złożyły obietnicę, która jest częścią pakietu, że złożą wniosek (Komisja) oraz go przyjmą (Rada i Parlament), aby powstał budżet korygujący, którego jedynym celem będzie pokrycie zobowiązań na początku roku 2013.

Niedobory w roku  2013

Podobniej jak w roku ubiegłym, suma przyznana na płatności, jest mniejsza od tej, która jest potrzebna według przewidywań Komisji Europejskiej. Na podstawie zobowiązań zadeklarowanych przez UE i zaakceptowanych przez instytucje, sumy przeznaczone na rok 2013, mogą się okazać niewystarczające. Wszystkie trzy instytucje zobowiązały się więc do monitorowania wydatków i, jeśli to będzie konieczne, przyjęcia budżetu korygującego, pokrywającego niedobory.

Fundusz  dostosowania  do globalizacji

Przyjęcie budżetu korygującego na rok 2012, umożliwia użycie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby pomóc bezrobotnym w siedmiu krajach: Hiszpanii, Finlandii, Danii, Włoszech, Szwecji, Austrii i Rumunii. Przed zawarciem porozumienia fundusze pomocowe były zablokowane z powodu braku pieniędzy.


Rada formalnie przyjęła pakiet budżetowy w czwartek, 6 grudnia

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here