Parlamentarzyści za elastycznymi zasadami zazieleniania

Europejscy Parlamentarzyści sugerują bardziej elastyczne podejście do kwestii nowych zasad ochrony środowiska niż to proponowała Komisja Europejska – wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA.

W połowie grudnia członkowie PE zaproponowali, że w kwestii zasad zazieleniania: producenci powinni stosować 2 uprawy zamiast 3 jak proponowała KE na farmach o obszarze 10 do 30 ha w tym żadna uprawa nie powinna zajmować więcej niż 80% areału rolnego; na farmach powyżej 30 ha producenci powinni stosować przynajmniej 3 uprawy (poza północną Skandynawią), a główny plon powinien obejmować nie więcej niż 75%.

Czytaj: Tendencje na rynku rolnym

Wg MEP pod obszar zorientowany ekologicznie – EFA (Ecological Fokus Area) farmerzy powinni przeznaczać przynajmniej 3% areału (zamiast 7%) w pierwszym roku jeśli areał gospodarstwa przekracza 10 ha. Niektórzy członkowie PE sugerowali również, że do EFA należy zaliczyć obszar zajęty przez rośliny wysokobiałkowe, rowy, kamienne płoty czy żywopłoty.

Czytaj: W rolnictwie to był rok klęsk i protestów

Dodatkowo na obszarze EFA można by uprawiać rośliny pod warunkiem nie stosowania pestycydów oraz nawozów chemicznych. Obszar EFA powinien być zwiększony do 5% do roku 2016, a Komisja powinna zaprezentować analizę do 31 marca 2017 roku opcjonalnego wzrostu obszaru EFA do 7% od roku 2018. Od 2016 roku państwa mogłyby zastosować 3% obszar EFA na poziomie regionalnym. Państwa członkowskie powinny zachować odpowiedni udział łąk oraz pastwisk, a powinno to być uregulowane na poziomie narodowym czy regionalnym z czego maksimum 5% mogłoby zmienić przeznaczenie.

Źródło: FAMMU/FAPA
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here