Uboje bydła ostro w dół

Od 2010 obserwujemy spadkową tendencję ubojów przemysłowych bydła w kraju, ze średnim 2-procentowym zmniejszeniem ilości ubijanych sztuk w okresie 2010-11 – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

Jednak dane GUS w roku 2012 (styczeń-październik) są jeszcze mniej optymistyczne i wskazują 9-procentowy spadek, co porównując z analogicznym okresem poprzedniego roku przekłada się na 100,4 tysięcy mniej sztuk bydła przeznaczonych do uboju. Spadek ten jest głównie spowodowany mniejszą o 87 tys. szt. Ilością ubojów bydła dorosłego.

Czytaj: Zmiany w systemie przeprowadzania testów na BSE

Dotyczy to szczególnie buhajów, byczków i krów, które łącznie stanowiły ok. 81% uboju bydła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2012. Przeciętny spadek w tej grupie wyniósł 7% porównując z poprzednim rokiem i łącznie osiągnął poziom 67 tys. szt., a w przypadku cieląt był głębszy i wyniósł 20%, czyli 13,4 tys. szt. Tak duży spadek może wynikać z wysokich cen mięsa wolowego, co powoduje, że właścicielom bardziej opłaca się przeznaczyć cielęta do chowu i już jako zwierzęta dorosłe przeznaczyć na ubój.

Należy przy tym pamiętać,  że 75-80% mięsa wołowego produkowanego w kraju kierowana jest na eksport. Odnotowany spadek ubojów wpisuje się  przez to w nieznacznie malejący wolumen eksportu. Według danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2012 r. był on o 1% niższy niż w analogicznym okresie rok temu.

Warto jednak zauważyć, że ze względu na rosnące eksportowe ceny wołowiny: wołowiny świeżej i chłodzonej o 7% (r/r), i wołowiny mrożonej o 3% r/r w rezultacie wartość eksportu w analizowanym okresie wzrosła o 5%. Tak duży wpływ na wartość ogólnego eksportu jest spowodowany aż 83% udziałem (wg wartości i wolumenu) wołowiny świeżej i chłodzonej w strukturze eksportu mięsa wołowego. Zmiany zachodzące w wolumenie eksportu wołowiny mogą być też częściowo tłumaczone mniejszym o ok. 39% wolumenem eksportu wołowiny świeżej i chłodzonej na rynek turecki, który do tej pory był głównym rynkiem zbytu zagranicą.

Czytaj: Dochody rolników maleją

Mniejsze zainteresowanie Turcji polską wołowiną spowodowało, że Holandia, która w tym roku (styczeń-październik 2012) zwiększyła o 18% (r/r) wolumen importu, stała się głównym zagranicznym odbiorcą polskiej wołowiny. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku 20% eksportu mięsa wołowego świeżego i chłodzonego, czyli ok. 32 tys. t i 11% mięsa mrożonego, tj. 3,8 tys. t trafiło na ten rynek. Pozytywną charakterystyką polskiego eksportu wołowiny jest wysoka dywersyfikacja rynków zbytu. W efekcie czego zmniejszone zainteresowanie Turcji mogło być zrekompensowane większym eksportem na rynek holenderski i włoski.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here