PE za większą przejrzystością systemu zatwierdzania pestycydów

– System zatwierdzania pestycydów musi cechować się większą przejrzystością – czytamy w specjalnym oświadczeniu Parlamentu Europejskiego.

System zatwierdzania pestycydów, Komisja Europejska, Parlament Europejski, pestycydy, środki ochrony roślin, glifosat

Po ponownym zatwierdzeniu w listopadzie 2017 r. na okres kolejnych pięciu lat glifosat znalazł się w centrum zaciętej debaty naukowej między przedstawicielami stowarzyszeń, politykami i agencjami opieki zdrowotnej. W wyniku owej debaty Parlament Europejski powołał specjalną komisję, która ma rzucić światło na system zatwierdzania pestycydów.

Po siedmiu miesiącach pracy dwaj sprawozdawcy: Norbert Lins (EPL) i Bart Staes (Zieloni) przedstawili w czwartek (20 września) swój raport. Proponują w nim kilka rozwiązań w celu ulepszenia procesu, w szczególności w kwestii jego przejrzystości.

Publikacja badań przemysłowych

Wszystkie badania prowadzone przez przemysł mają być opisane w specjalnej dokumentacji i będą musiały być upublicznione, a ich ustalenia przedstawione w formie nadającej się do wykorzystania. Pozwoli to na ich przegląd przez wszystkie zainteresowane strony.

W raporcie zaproponowano również, aby tę samą wagę przykładać do badań akademickich, które są publikowane i recenzowane, co do tych oferowanych przez przemysł. Obecnie tak nie jest, co często prowadzi do tego, że wyniki prezentowane przez agencje badawcze są traktowane jako mniej istotne źródło niż badania prowadzone przez wytwórców danych produktów.

Sprawozdawca z państwa członkowskiego

Kolejna propozycja dotyczy tego, że Komisja Europejska powinna wybrać sprawozdawcę z państwa członkowskiego odpowiedzialnego za substancję czynną, natomiast nie miała już z tym związku sama branża. W przypadku glifosatu ocenę substancji czynnej przedstawiły Niemcy i Słowacja, które mają związek z jego produkcją.

Natomiast ponowne oceny, wydawane w celu przedłużenia zatwierdzenia, należy przypisać innym państwom członkowskim.Eurodeputowani opowiadają się również za ściślejszym monitorowaniem dopuszczalnych do zastosowania dawek substancji czynnej, na które narażone są ludność i środowisko, a także toksycznych skutków wynikających z ich stosowania.

W raporcie wezwano również Komisję Europejską do ograniczenia stosowania procedury danych potwierdzających, która pozwala branżom na umieszczanie i utrzymywanie swoich produktów na rynku, ale z obowiązkiem przekazywania władzom dodatkowych danych.

„Kompletne dokumentacje są niezbędne do zatwierdzania substancji czynnych. Odstępstwo w procedurze danych potwierdzających doprowadziło do wprowadzenia pewnych środków ochrony roślin, które w przeciwnym wypadku zostałyby zakazane na dłuższy czas” – stwierdzili  eurodeputowani.

Romain Loury | EurActiv.pl | tłumaczenie Kacper Ochman, fot. PE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here