PE za wieloletnim planem zarządzania rybołówstwem. Koniec przełowienia na Bałtyku

28 kwietnia Parlament Europejski poparł ambitny wieloletni plan zarządzania dla Morza Bałtyckiego i stworzył podstawę dla nowych planów regionalnych.

28 kwietnia na sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski głosował nad wieloletnim planem zarządzania rybołówstwem na Bałtyku — pierwszym tego typu planem stworzonym na podstawie nowej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Plan dotyczy długoterminowego zarządzania kluczowymi dla Bałtyku stadami dorsza, szprota oraz śledzia, zawiera też zasady postępowania dla niektórych gatunków ryb płaskich. Nadrzędnym celem planu jest zakończenie przełowienia na Bałtyku. Oceana popiera rezultat głosowania, gdyż PE dał dzisiaj dobry przykład dla innych planów regionalnych.

– Po raz pierwszy plan oferuje wielogatunkowe i zrównoważone podejście, które jest skuteczniejsze niż dotychczasowe metody zarządzania. Nowy plan to kamień milowy na drodze do ekonomicznie i ekologicznie stabilnego Bałtyku, który zapewni źródło pracy i pożywienia – powiedział Lasse Gustavsson, dyrektor zarządzający Oceaną w Europie.

– Dzisiejsze głosowanie jest ważne, gdyż daje nadzieję, że cel wspólnej polityki rybołówstwa, czyli odbudowa zasobów ryb przed 2020, zostanie osiągnięty, jeśli tylko politycy dotrzymają zobowiązań w czasie decydujących negocjacji – dodał.

Czytaj także:
Tańsze ryby zamiast tych wartościowszych? Wykrywacz "sfałszowanych" ryb położy kres pladze oszustw
Podział kwot połowowych na Morzu Bałtyckim na 2015 r.

W zeszłym tygodniu Rada Unii Europejskiej złożona z 28 ministrów ds. rybołówstwa osiągnęła porozumienie dot. stanowiska politycznego w sprawie wieloletniego planu zarządzania rybołówstwem na Bałtyku. Projekt rozporządzenia będzie teraz negocjowany pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską, zanim osiągnie ostateczny kształt. Plan to ważny element legislacji UE w ramach zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) i powinien służyć jako przykład dla innych planów regionalnych.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here