PE za zakazem klonowania zwierząt hodowlanych

Komisje Parlamentu Europejskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz ds. Rolnictwa poparły w środę proponowany przez Komisję Europejską zakaz klonowania zwierząt hodowlanych.

 

\"rolnictwo,
 

Europosłowie popierają "zakaz klonowania zwierząt do celów hodowlanych i zaopatrzenia w żywność". Domagają się także "zakazu przywozu i wprowadzania do obrotu potomstwa klonów zwierząt oraz żywności pochodzącej od klonów zwierząt i ich potomstwa".

– Ze względu na negatywne skutki dla dobrostanu zwierząt, klonowanie do celów hodowlanych jest odrzucane przez zdecydowaną większość konsumentów. Ponadto, nie musimy klonować w celu zapewnienia dostaw mięsa w UE. Zakaz klonowania jest zatem kwestią europejskich wartości i zasad. W związku z tym zakaz powinien mieć zastosowanie nie tylko do samych klonów, ale także do ich materiału rozmnożeniowego (nasienia i zarodków), ich potomków i produktów otrzymanych z nich, w tym importu – powiedział współsprawozdawca Komisji Środowiska Renate Sommer (EPP, DE).

Czytaj także:

Sporo zmian w ochronie zwierząt doświadczalnych

Poza Parlamentem Europejskim również inne instytucje UE, w tym Rada, czyli państwa członkowskie, rozpatrzą projekt KE. Instytucje przyjmą swoje stanowiska w tej sprawie zgodnie z procedurami. Można spodziewać się, że projektowane przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż w 2016 r.

Nie będzie zabronione klonowanie do takich celów, jak badania naukowe, zachowanie rzadkich ras lub zagrożonych gatunków czy też do produkcji produktów leczniczych i wyrobów medycznych przy użyciu zwierząt, o ile będzie można uzasadnić zastosowanie takiej techniki.

Komentarze sprawozdawczyń

„Od samego początku kierowałyśmy się dwoma sprawami: ochroną zdrowia obywateli i konsumentów oraz dobrostanu zwierząt, do czego UE jest zobowiązana traktatami. Nie poszłyśmy na kompromis w takich dziedzinach jak sprzedaż czy możliwość wprowadzenia do obrotu produktów pochodzących od klonów i ich potomstwa w państwach członkowskich. Zapewniłyśmy, że w UE nie będzie możliwości klonowania zwierząt dla celów hodowlanych i zaopatrzenia w żywność, chociaż jesteśmy świadome, że w niektórych państwach trzecich, z którymi UE utrzymuje relacje handlowe, nie jest to niczym nowym” – mówi posłanka Giulia Moi (EFDD, Włochy), sprawozdawczyni z ramienia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI).

“Ze względu na negatywne skutki dla dobrostanu zwierząt klonowanie zwierząt hodowlanych jest odrzucane przez znaczną większość Europejczyków. Co więcej, nie potrzebujemy klonowania, żeby zapewnić dostawy mięsa na unijny rynek. Zakaz klonowania to kwestia europejskich zasad i wartości. Zakaz powinien objąć nie tylko klony, ale również materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu (nasienie, zarodki), potomstwo klonów i żywność, która od nich pochodzi. To konieczne, w przeciwnym razie będziemy promować techniki klonowania w państwach trzecich” – wyjaśnia Renate Sommer (EPL, Niemcy), sprawozdawczyni z ramienia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Peter Neish

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here