PE za zakazem stosowania antybiotyków u zdrowych zwierząt

Parlament Europejski przyjął przepisy wprowadzające zakaz profilaktycznego stosowania antybiotyków u zdrowych zwierząt od 2022 roku.

Plany ograniczania używania antybiotyków w rolnictwie, w celu utrzymania odpornych na leki bakterii z dala od żywności, zostały przyjęte przez Parlament Europejski.

Zgodnie z nowymi przepisami, leki weterynaryjne nie mogą w żadnym wypadku służyć poprawie wydajności, ani kompensować błędów w hodowli zwierząt.

Przepisy te mają ograniczyć profilaktyczne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w celach prewencyjnych, w przypadku braku objawów klinicznych, do pojedynczych zwierząt a nie całych ich grup. Leki te mogą być stosowane tylko wtedy, gdy uzasadni to lekarz weterynarii, w przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko zakażenia.

Zdaniem europosłów, stosowanie metafilaktyczne (tzn. leczenie grupy zwierząt w przypadku, gdy tylko jedno ma objawy infekcji) powinno być ostatecznością i powinno mieć miejsce dopiero po zdiagnozowaniu przez lekarza weterynarii typu zakażenia i przepisaniu środków przeciwdrobnoustrojowych.

Antybiotyki zarezerwowane dla ludzi

W celu zwalczania odporności na środki przeciwbakteryjne, przepisy umożliwią Komisji Europejskiej wyselekcjonowanie antybiotyków zarezerwowanych wyłącznie do leczenia ludzi.

Antybiotyki jako stymulatory wzrostu

Zgodnie z zaleceniem posłów, importowane środki spożywcze będą musiały spełniać normy UE, a antybiotyki nie mogą być stosowane w celu stymulowania wzrostu zwierząt.

Innowacje

Aby zachęcić do badań nad nowymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi, wprowadzono mechanizmy zachęcające do innowacyjności, dłuższe okresy ochrony dokumentacji technicznej nowych leków i ochrony handlowej innowacyjnych substancji czynnych. Chronione są również znaczne inwestycje dane wygenerowane w celu ulepszenia istniejącego produktu przeciwdrobnoustrojowego lub utrzymania go na rynku.

Porozumienie z ministrami UE przyjęto 583 głosami do 16, przy 20 wstrzymujących się od głosu.

Pasza zawierająca leki

W osobnym głosowaniu, posłowie przyjęli 583 głosami do 31, przy 6 wstrzymujących się od głosu, nowe przepisy o bardziej odpowiedzialnej produkcji, sprzedaży oraz używaniu paszy wzbogaconej o substancje czynne, w celu ograniczania rozprzestrzeniającej się odporności na te substancje. Więcej informacji tutaj.

Kontekst

Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) wydało ostrzeżenie, że bakterie występujące u ludzi, w żywności i u zwierząt wciąż wykazują odporność na najczęściej stosowane środki przeciwdrobnoustrojowe. Naukowcy twierdzą, że oporność bakterii na cyprofloksacynę, środek o krytycznym znaczeniu w leczeniu zakażeń u ludzi, jest bardzo wysoka przy kampylobakteriozie, co ogranicza możliwości skutecznego leczenia ciężkich zakażeń przenoszonych przez żywność. Wielolekooporne bakterie salmonelli nadal rozprzestrzeniają się w całej Europie.

Redakcja AgroNews na podst. PE, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here