Perspektywy rynkowe dla Grupy Azoty bardzo obiecujące

9 listopada w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Grupy Azoty poświęcona wynikom finansowym i najważniejszym wydarzeniom w trzecim kwartale 2015r.

Jak poinformował Andrzej Skolimowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ds. Finansów, Grupa Azoty zakończyła okres trzeciego kwartału 2015 roku przychodami ze sprzedaży na poziomie 2,4 mld zł (wobec 2,3 mld zł w IIIQ 2014r.) przy zysku netto na poziomie 82 mln zł (wobec 9 mln zł w IIIQ 2014r.). W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA również uległ poprawie o 95 mln zł osiągając poziom 223 mln zł wobec 128 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

\"\"
Andrzej Skolimowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ds. Finansów

– W trzecim kwartale Grupa Kapitałowa Grupa Azoty kontynuuje ścieżkę poprawy marży operacyjnej EBITDA notując przyrost r/r o ponad 50% do poziomu 9% (vs 6% w IIIQ 2014). Kluczowym czynnikiem wzrostu był w dalszym ciągu segment nawozowy dyskontujący w wynikach korzystne tendencje na rynku surowcowym przy zachowaniu porównywalnych parametrów ekonomicznych w pozostałych segmentach Grupy – dodał Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty ds. Finansów.

Narastająco sprzedaż za okres 9 miesięcy wykazała przyrost 2 proc. notując poziom 7,5 mld zł (wzrost o 179 mln zł r/r) a zysk netto wykazał przyrost r/r o 290 mln zł (wzrost o 116 proc.) osiągając poziom 540 mln zł. Po trzech kwartałach Grupa Azoty może pochwalić się również EBITDA na poziomie 1 mld zł oraz wynikiem operacyjnym lepszym o ponad 344 mln zł (wzrost o 117 proc. r/r) osiągając poziom 639 mln zł, realizując jednocześnie znacząco wyższą rentowność na poziomie  8,5 proc. (vs 4 proc. r/r).

Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych to Segment Nawozy wygenerował  największy przyrost marży na każdym poziomie rachunku wyników, głównie na skutek niższych cen podstawowych surowców energetycznych (gaz ziemny, węgiel) oraz skutecznie realizowanej polityce handlowo-marketingowej Grupy Azoty. 

To pozwoliło ograniczyć niekorzystny efekt presji cenowej w nawozach azotowych (głównie w moczniku i saletrze amonowej) na skutek wyższego importu tych produktów oraz niższego popytu na siarczan amonu w krajach Ameryki Południowej. Wyższe bieżące marże na sprzedaży nawozów azotowych i NPK, wsparte pozytywnymi relacjami kursowymi głównie na parze USD/PLN oraz właściwie dokonywana alokacja produktów na rynku, przyczyniły się do realizacji większej sprzedaży wolumenów już w pierwszych miesiącach nowego sezonu nawozowego. Z tego też wynika wzrost przychodu Nawozów o 21 proc. r/r (w ujęciu wartościowym wzrost o blisko 260 mln zł) oraz poprawa marży EBITDA segmentu do 12 proc. (z 6 proc. w IIIQ2014), a także znacząca poprawa sytuacji płynnościowej całej Grupy Kapitałowej.

W Segmencie Tworzyw skonsolidowana marża EBITDA  utrzymała porównywalny poziom (-2 proc.) w ujęciu r/r.  Wzrost delty benzen-poliamid, przy spadku wartościowym sprzedaży produktów pozwolił wygenerować wyższą procentową marże operacyjną EBITDA tworzyw konstrukcyjnych na poziomie 5 proc. (vs 3 proc. r/r).

W Segmencie Chemia wynik EBITDA osiągnął poziom 18,7 mln zł zachowując porównywalny (r/r) poziom marży 3 proc. Spadek sprzedaży o blisko 70 mln zł to efekt głównie trudnej sytuacji w segmencie OXO oraz pigmentów. Niższa produkcja za IIIQ alkoholi OXO, będąca efektem sytuacji popytowo podażowej wraz z niekorzystną sytuacją cenową w obszarze plastyfikatorów, obniżyły marże segmentu OXO o blisko 7 proc.


Anna Gol, dyrektor finansowy Grupy Azoty Puławy poinformowała, iż puławska spółka osiągnęła w trzecim kwartale 2015 r. zysk netto na poziomie 65 mln zł (3 mln zł w IIIQ 2014r.) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 935 mln zł wobec 846 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

\"\"
Anna Gol, dyrektor finansowy Grupy Azoty Puławy


Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police przedstawił Wojciech Naruć – wiceprezes zarządu tejże spółki: policka spółka osiągnęła w trzecim kwartale 2015r. zysk netto na poziomie 15 mln zł wobec 6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 600 mln zł wobec 505 mln w IIIQ 2014r.   

 

\"\"
Wojciech Naruć, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Police

Dariusz Bednorz – wiceprezes zarządu Zakłady Azotowe Kędzierzyn zaznaczył, iż w ujęciu jednostkowym kędzierzyńska spółka osiągnęła za III kwartał  2015r. zysk netto na poziomie 14 mln zł wobec 9 mln zł w IIIQ roku ubiegłego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 435 mln zł (491 mln zł w IIIQ 2014r.).

 


\"\"
Dariusz Bednorz,  wiceprezes zarządu Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Grupa Azoty oprócz doskonałych osiągnięć sprzedażowych stawia na rozwój i inwestycje. W trzecim kwartale 2015 roku m.in. rozpoczęto inwestycję Granulacja Mechaniczna Nawozów, wmurowano akt erekcyjny pod budowę Nowej Wytwórni Poliamidów 6, powołano spółkę PDH Polska S.A. w związku z realizacją największej i najnowocześniejszej w Europie inwestycji w instalację do produkcji propylenu metodą PDH, uruchomiono instalację do produkcji nowych nawozów stałych PULGRAN/PULGRAN S oraz rozpoczęto kolejny etapy realizacji projektu Elektrownia Puławy.

 

Oprac i fot.: MN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here