PIORiN: nie ma zagrożenia fitosanitarnego w zbożach z Ukrainy

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie stwierdziła zagrożenia fitosanitarnego w kontrolowanych partiach zbóż sprowadzanych z Ukrainy. W 2017 r. inspektorzy sprawdzili 586 przesyłek z tego kraju, a w tym roku, do października, 386.

zagrożenia fitosanitarnego w zbożach z Ukrainy, rolnik, rolnictwo, zboża, import zbóż z Ukrainy,

Samorząd rolniczy zwrócił się do resortu rolnictwa o objecie ścisłą kontrolą fitosanitarną płodów i produktów rolnych sprowadzanych z Ukrainy.

Rolnicy wielokrotnie zwracali uwagę, że ziarno, które do nas przyjeżdża zza wschodniej granicy jest niskiej jakości.

W odpowiedzi resort poinformował, że w 2017 roku skontrolowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i dopuszczonych do wjazdu na teren Unii Europejskiej zostało 1 213,37 ton i 2 831 398 szt. takich towarów (w tym 13,20 ton warzyw świeżych), natomiast w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. skontrolowanych i dopuszczonych do wjazdu na teren Unii Europejskiej zostało 1 769,91 ton i 1 908 185 szt. takich towarów (w tym 899,73 ton i 36 szt. warzyw świeżych).

– Znaczący wzrost ilości kontrolowanych warzyw świeżych wynika przede wszystkim z wprowadzenia przez Komisję Europejską w styczniu 2018 r. świeżych owoców pomidora na listę towarów podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej (w roku 2017 pomidory kontroli takiej nie podlegały) – informuje ministerstwo rolnictwa.

Zaznaczono, że w przypadku importu zbóż z Ukrainy obowiązkowej granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają jedynie nasiona kukurydzy przeznaczone do siewu (w 2017 r. skontrolowano 5 przesyłek nasion kukurydzy, przeznaczonych do siewu, w 2018 r. do dnia 30 września również 5 przesyłek).

Kontrole wyrywkowe

Niezależnie od tego, inspektorzy graniczni PIORiN realizują kontrole wyrywkowe produktów roślinnych, które nie podlegają obowiązkowi granicznej kontroli fitosanitarnej. W ramach monitoringu prowadzonego w latach 2017- 2018 (do dnia 21 października 2018 r.) przeprowadzono kontrolę następujących gatunków zbóż importowanych z Ukrainy: jęczmień, sorgo, pszenica, proso, owies, żyto, gryka oraz kukurydza. Kontrolą objętych jest 10% przesyłek zbóż importowanych z Ukrainy wprowadzanych przez dany punkt wwozu.

Natomiast w samym roku 2018 (do dnia 21 października 2018 r.) przeprowadzono kontrolę następujących gatunków zbóż importowanych z Ukrainy: jęczmień, kukurydza, pszenica, proso, żyto i owies. Kontroli w tym okresie poddano 386 przesyłek o łącznym tonażu 19 419,18 ton. Szczegółowe informacje o zbożach poddanych kontroli monitoringowej w 2018 r. (do dnia 21 października 2018 r.) zawiera poniższa tabela:

Przekazano, że w wyniku działań monitoringowych nie stwierdzono zagrożenia fitosanitarnego w zbożach z Ukrainy, a stwierdzona w niektórych przypadkach nieznaczna obecność nasion chwastów nie stanowi podstaw do podjęcia działań fitosanitarnych.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here