Plan Strategiczny: najważniejszą kwestią są małe gospodarstwa

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra Grzegorza Pudy i komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Tematem spotkania była rekomendacja do Planu Strategicznego dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

W ramach Planu Strategicznego przewidziane jest wsparcie, które ustabilizuje dochody małych firm oraz zmniejszy dysproporcje między małymi i średnimi, a dużymi gospodarstwami.

W odróżnieniu do swoich poprzedników kładę nacisk na równowagę w gospodarce rolnej i wsparcie rodzinnych małych i średnich gospodarstw rolnych, a nie – jak to bywało wcześniej – dużych przedsiębiorstw – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

–  Za niezbędne w poprawie warunków gospodarowania i zamieszkania na wsi uważamy większe zaangażowanie polityki spójności w poprawę jakości życia mieszkańców terenów wiejskich – dodał minister.

Minister Puda wraz z komisarzem Wojciechowskim będą dążyć do tego aby środki z WPR trafiły bezpośrednio na wieś, a wszystkie działania liniowe – drogi, kanalizacja powinny być finansowane z innych źródeł.

Będzie kontynuacja wsparcia młodych rolników

Szef resortu rolnictwa zapewnił również, że będzie kontynuacja wsparcia młodych rolników. Zwrócił ponadto uwagę, że istotne jest także zapewnienie transferu wiedzy i innowacji.

 Chcemy, aby rolnictwo było nowoczesne, ekologiczne, ale przede wszystkim scyfryzowane, takie które będzie mogło konkurować na rynku europejskim, ale także poza nim – podkreślił minister.

Zaproponowany, szeroki wachlarz instrumentów wsparcia, pozwoli na wprowadzenie nowych technologii produkcji w małych, rodzinnych gospodarstwach rolnych, które odgrywają dużą rolę w ochronie środowiska i klimatu.

Wsparcie małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego

Minister zwrócił uwagę, że kontynuowane będzie także wsparcie małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego poprzez różnego rodzaju mechanizmy rynkowe. Zakładane jest wsparcie organizacji pionowej i poziomej producentów, w szczególności spółdzielni rodzinnych gospodarstw rolnych.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że te wszystkie elementy pozwolą na skrócenie łańcucha dostaw żywności.

– Chcemy, aby te łańcuchy były krótsze, by transport nie musiał być prowadzony na duże odległości – stwierdził minister.

Minister Grzegorz Puda podkreślił, że wszystkie instrumenty wsparcia będą skuteczne jeśli równocześnie zapewnione zostanie komplementarne wsparcie, w dużej skali, rozwoju obszarów wiejskich poprzez politykę spójności.

Wszystkie elementy, o których dziś mówimy – zalecenia i rekomendacje Komisji Europejskiej, nowej WPR – wpisują się w program rolny Prawa i Sprawiedliwości, który jest obecnie realizowany – zaznaczył minister.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, którą w tej chwili przeprowadzamy w całej Unii Europejskiej jest na etapie prac legislacyjnych – poinformował komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski.

Reforma WPR

Wynikiem prowadzonych ostatecznych negocjacji między Parlamentem, Radą i Komisją Europejską będą trzy główne rozporządzenia stanowiące filar reformy WPR.

–  Najważniejszym z nich będzie rozporządzenie, które dotyczy planów strategicznych – dodał komisarz.

Według komisarza Wojciechowskiego będzie to obszerny dokument, w którym cała WPR będzie rozpisana na konkretne działania w każdym z 27 państw członkowskich. Te plany będzie akceptować ostatecznie Komisja Europejska.

Zdaniem KE najważniejszą kwestią do rozwiązania w Polsce są małe gospodarstwa Chodzi o to, aby większy strumień środków popłynął właśnie do tych gospodarstw – stwierdził komisarz.

Komisarz Wojciechowski podkreślił, że w skali UE w ciągu ostatniej dekady straciliśmy 4 mln gospodarstw i temu trzeba zapobiec.

Małe i średnie gospodarstwa są niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju, a także w ogóle dla rozwoju obszarów wiejskich – powiedział komisarz Wojciechowski i dodał – to muszą być tak skonstruowane programy, aby skorzystały z nich setki tysięcy rolników.

Komisarz zwrócił również uwagę na problem krótkich łańcuchów dostaw, gdyż w skali UE produkty rolno-spożywcze wożone są średnio na odległość 177 km.

– Zdecydowany nacisk kładziemy na to, żeby tam gdzie się da, żywność produkować i sprzedawać bardzo blisko – podkreślił komisarz.

Potrzeba odbudowy przetwórstwa lokalnego

Stwierdził ponadto, że w Polsce trzeba odbudować przetwórstwo, z którym jest obecnie bardzo źle. Jest ono bardzo skoncentrowane. Brakuje przetwórstwa lokalnego.

Polska nie jest krajem skazanym jedynie na eksport. Ma możliwości lokowania swojej produkcji na rynku wewnętrznym. Trzeba lepiej wykorzystać te możliwości – stwierdził komisarz Wojciechowski.

Trzeba zatrzymać ludzi na wsi

Kolejnym zagadnieniem, na który zwrócił uwagę dzisiejszy gość ministra Grzegorza Pudy jest konieczność zaangażowania wszelkich możliwych funduszy na rozwój obszarów wiejskich.

Nie będziemy mieli rolnictwa, jak ludzie uciekną ze wsi. Tak może być jak się nie poprawi warunków życia na wsi w istotny sposób – stwierdził komisarz.

Zwrócił uwagę na konieczność poprawy komunikacji i transportu publicznego.

Janusz Wojciechowski podkreślił także, że duży nacisk w nowej WPR kładziony jest na dobrostan zwierząt.

Koniec trzech naborów z PROW – warto się spieszyć!

Planujemy dobrostan zwierząt ująć jako jeden z ekoprogramów – poinformował dodając, że – część dopłat bezpośrednich będzie trafiać tylko do tych gospodarstw, które wejdą w programy podwyższonego dobrostanu.

Dodał ponadto, że utrzymane będzie wsparcie z II filara na inwestycje w tym zakresie.

Dobrostan zwierząt

Komisarz podkreślił, że na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa zapadła decyzja o stworzeniu europejskiego znaku dobrostanu zwierząt. Będzie on przyznawany tylko tym produktom, które na wszystkich etapach zachowały warunki wysokiego dobrostanu zwierząt.

– To będzie wielki atut rynkowy rolnictwa europejskiego, a rolnictwo polskie ma tutaj szczególne warunki, co pokazuje chociażby program dobrostan plus, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem rolników –  podkreślił komisarz Wojciechowski.

Komisja Europejska daje zielone światło do zielonej reformy rolnictwa polskiego – dodał.

Minister Grzegorz Puda zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i propozycji do Planu Strategicznego.  Umożliwi to dalsze unowocześnianie polskiego rolnictwa i polskiej wsi.

MRiRW

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,361ObserwującyObserwuj
5,460SubskrybującySubskrybuj

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu. Ustawa przedłuża zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat do 30...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE