Plantatorzy buraka cukrowego biją na alarm. Tak źle jeszcze nie było

Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE) wzywa unijne instytucje do podjęcia pilnych działań w sektorze cukrowniczym.

 Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka, CIBE, cukier, buraki cukrowe, KZPBC, kwotowanie cukru

Plantatorzy buraka cukrowego w UE borykają się z poważnymi problemami. Wynikają one głównie z zakończenia systemu kwotowego, co doprowadziło do rekordowo niskich cen cukru.

– Poza tym nadmiernie restrykcyjne decyzje dotyczące stosowania środków ochrony roślin i nowych technik hodowlanych mają negatywny wpływ na europejskich plantatorów, którzy zawsze byli w czołówce wdrażania innowacji i zrównoważonych praktyk – wyjaśnia CIBE.

Organizacja wzywa więc unijne instytucje do podjęcia pilnych działań i zaprzestania przez instytucje unijne polityki typu “poczekamy i zobaczmy”.

– Obecny poważny kryzys zagraża stabilności finansowej gospodarstw rolnych i prężności unijnego sektora cukrowniczego. Jedynym wygranym reformy jest przemysł spożywczy wykorzystujący cukier,  który  w ciągu jednego roku zyskał 1,5 miliarda euro kosztem rodzin rolniczych – uważają przedstawiciele europejskich plantatorów buraka cukrowego.

Przejrzyste zasady

W celu poprawy sytuacji CIBE wzywa do dalszego postępu w zakresie tworzenia klarownych ram dla kontraktacji buraków cukrowych. Chodzi o większą przejrzystość w zakresie zawierania umów na dostawy buraków, ustalania cen, wskaźników, klauzul dotyczących podziału wartości, wprowadzenia możliwości zabezpieczeń dla plantatorów przed zmianami na rynku oraz do wprowadzenia zakazu nieuczciwych praktyk handlowych.

Skuteczne narzędzia

Plantatorzy domagają się też dostępu do skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem, by radzić sobie z ryzykiem klimatycznym oraz wyższą zmiennością cen, marż i przychodów.

– Na przykład UE i państwa członkowskie powinny przygotować i szybko wdrożyć narzędzie stabilizacji dochodów w sektorze produkcji buraków cukrowych – wyjaśnia CIBE.

Problem konkurencyjności

Zdaniem organizacji, należy też mieć czas, by zareagować na zakaz stosowania środków ochrony roślin oraz rozwój alternatywnych i zrównoważonych produktów i praktyk.

CIBE wzywa do zaprzestania przyznawania koncesji na dostęp do rynku. Konieczny jest również nacisk na kraje, które sprzedają poniżej kosztów produkcji subsydiowany cukier na rynku światowym. Plantatorzy w UE są najbardziej wydajnymi plantatorami na świecie, ale nie mogą rywalizować z konkurentami, którzy mogą stosować środki ochrony roślin zakazane w UE. Nie mogą konkurować z deprecjacją waluty brazylijskiej. Nie mogą też konkurować z subsydiami eksportowymi wprowadzonymi przez niektóre kraje.

Redakcja AgroNews, na podst. CIBE, KZPBC, fot. Kamila Szałaj

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here