Plony winogron mniejsze niż szacowano

Nowe szacunki Copa-Cogeca odnośnie winobrania 2012 dla UE-27 zostały opublikowane w Brukseli. Ukazują one 10%-owy spadek produkcji w stosunku do roku ubiegłego ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne, takie jak susza lub zimno i znaczne opady.

Dlatego też wyraźnie widać, że potrzeba europejskiego obserwatorium rynku wina, które dostarczałoby aktualnych informacji rynkowych oraz ram prawnych ex ante dla praw sadzenia wszystkich rodzajów wina, w celu złagodzenia ekstremalnych wahań występujących w sektorze.

Przemawiając w Brukseli na konferencji prasowej Copa-Cogeca Thierry Coste, przewodniczący grupy roboczej "Wino" Copa-Cogeca powiedział "W tym roku szacunkowe zbiory wyniosą 144 miliony hl, czyli będą o 10% niższe niż w roku ubiegłym, co ukazuje znaczny spadek produkcji we wszystkich głównych krajach producenckich. We Włoszech i we Francji są to najniższe zbiory od 40-50 lat. Tak kiepskie wyniki są spowodowane suszą na południu i zimnem
oraz opadami w pozostałych państwach członkowskich.

Dodał: "Niewielkie zbiory prowadzą do napiętej sytuacji na rynku. Produkcja wina jest z natury cykliczna, a obecna sytuacja jasno ukazuje, że producenci potrzebują aktualnych danych rynkowych, aby mogli lepiej dostosować podaż do popytu. W szczególności, należy utworzyć europejskie obserwatorium rynku wina, którego zadaniem będzie zbieranie i przekazywanie kompletnych i aktualnych informacji na temat rynków europejskich i światowych.

Potrzeba również unijnych ram prawnych dla praw sadzenia sektora wina dla wszystkich rodzajów wina, aby można było utrzymać równowagę w sektorze, dzięki czemu rolnicy będą mogli tworzyć wartość dodaną i kontynuować produkcję w gospodarstwach rodzinnych.
 

W przeciwnym razie industrializacja może stanowić zagrożenie dla bogactwa unijnej produkcji wina oraz zachwiać
równowagę w łańcuchu produkcji wina, co będzie niekorzystne dla jego najsłabszego ogniwa: rolników”.

Podsumowując Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen podkreślił, jak ważny jest sektor rolny UE przypominając, że eksporty wina w roku 2012 wyniosły 8 miliardów Euro, co stanowi prawie jedną czwartą wszystkich unijnych eksportów produktów rolnych. Jedenaście państw członkowskich na posiedzeniu grupy wysokiego szczebla również apelowało o opracowanie nowych unijnych ram prawnych dla sektora wina.

Chcemy, aby do listopada, kiedy to grupa wysokiego szczebla zakończy swoją działalność, podjęto korzystne decyzje dla europejskiego sektora wina, aby produkcja wina była rentowna, co pomoże w utrzymaniu miejsc pracy na obszarach wiejskich UE”.

Źródło: COPA-COGECA,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here