PO: grunty klas I-III do 0,5 ha odrolniane przez samorząd

Klub PO złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Proponowane przepisy zakłądają przywrócenie zapisu umożliwiającego przekształcenie gruntów rolnych o obszarze poniżej 0,5 ha klas I-III na cele nierolnicze i leśne bez zgody ministra rolnictwa.

 

\"rolnictwo,
 

Klub PO proponuje także, by samorząd mógł odrolniać grunty jakiejkolwiek powierzchni, jeśli miałyby być przeznaczone na cele publiczne.

Dodatkowo posłowie PO proponują wpisanie do ustawy definicji "zwartego obszaru", a także "celu użyteczności publicznej".

Jako "zwarty obszar projektowany" autorzy projektu uznają obszar gruntów rolnych przewidzianych do przeznaczenia na cele nierolnicze zawarty w granicach planu miejscowego, wyznaczony na rysunku projektu planu zagospodarowania przestrzennego liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

Z kolei za "grunt przeznaczony na cele użyteczności publicznej" autorzy projektu proponują uznać "grunt przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu".

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

Źródło: Sejm RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here