Po raz 25 nagrodzono najlepszych. Gala Agroprzedsiębiorca Roku 2015 za nami

Już po raz 25 najlepsi polscy rolnicy i przedsiębiorcy rolni zostali uhonorowani oficerskimi szablami, buzdyganami i okolicznościowymi dyplomami. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej Gali Agroprzedsiębiorca RP 2015, połączonej z Jubileuszem 25-lecia tego konkursu.

 

\"rolnictwo,

 

Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP, Wybitny Promotor Agrobiznesu RP oraz  Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP – to 4 kategorie  konkursu Agroprzedsiębiorca RP, którego wspólnym mianownikiem jest wyłanianie, wyróżnianie i nobilitowanie przedstawicieli szeroko rozumianej przedsiębiorczości rolno-agrobiznesowej oraz ludzi szczególnie zasłużonych w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu.

Uroczystość wręczenia nagród zgromadziła wiele osobistości. W jubileuszowej Gali Agroprzedsiębiorca RP 2015 uczestniczyli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE; dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca Prezydenta RP; Janusz Piechociński, b. minister gospodarki; Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi; a także Jerzy Chróścikowski, senator i przewodniczący senackiej komisji rolnictwa. Na galę przybyli także przedstawiciele rolniczych agencji i KRUS-u.

Przemawiając do zebranych gości, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział, że polskie rolnictwo wymaga szczególnej uwagi.

– Trudna jest sytuacja na wielu rynkach rolnych, a szczególnie rynku mleka i wieprzowiny. Podejmowane będą działania zarówno bieżące jak i długofalowe –  podkreślił minister. Jego zdaniem polscy rolnicy nie mają takich samych warunków wsparcia, jak unijni farmerzy, dlatego „ważny będzie przegląd Wspólnej Polityki Rolnej”.

Organizatorem konkursu jest redakcja miesięcznika AGRO, zaś patronat medialny sprawował portal i telewizja interaktywna AgroNews.com.pl.

Poniżej znajduje się lista laureatów:

Pierwszy tytuł Wybitnego Agroprzedsiębiorcy RP 2015 i buzdygan w nagrodę otrzymał„człowiek czynu i z wizją”  – Zbigniew Ajchler, prezes na raz dwóch rolniczych spółdzielni produkcyjnych – Zdrowie w Izdebnie i RSP w Lubosinie, uchodzących za największych w kraju producentów prosiąt o światowych parametrach genetycznych i wysokim stopniu zdrowotności. Pierwszej spółdzielni szefuje 33 lata, drugiej 20 lat. Jest także: właścicielem 200-hektarowego gospodarstwa przejętego z zasobów ANR, specjalizującego się w produkcji roślinnej, Prezydentem Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego oraz wybranym ostatnio posłem do Sejmu RP.

Kolejny tytuł Wybitnego Agroprzedsiębiorcy RP 2015 i buzdygan trafił w ręce Rajmunda Gąsiorka, twórcy i właściciela blisko 3000-hektarowego Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego w Czerniejewie, specjalizującego się w hodowli bydła mlecznego i zwierząt futerkowych, produkcji roślinnej i zatrudniającego ok. 300 pracowników stałych i tyluż sezonowych. Prowadzone przezeń gospodarstwo, dysponujące najnowocześniejszym sprzętem rolniczym i stosujące we wszystkich obszarach produkcji najnowsze światowe technologie, osiąga bardzo wysokie rezultaty produkcyjne.

Tytuł Wybitnego Promotora Agrobiznesu RP 2015 i buzdygan w nagrodę przypadł za prof. Tadeuszowi  Pawłowskiemu, dyrektorowi naczelnemu Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, którym kieruje od 2003 r., a z którym związany jest pracą od 1979 r. Kierowany przezeń Instytut – wiodąca placówka funkcjonująca w ważnym sektorze gospodarki, jakim jest przemysł maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych – znacząco przyczynił się do odbudowy i rozwoju tych branż, wpływając na wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności, m.in. poprzez ścisłą współpracę Instytutu Badawczego z przedsiębiorstwami w realizacji projektów i wdrażania innowacyjnych technologii. Godne podkreślenia jest to, że prof. Pawłowski osobiście uczestniczył w realizacji 55 znaczących projektów zakończonych wdrożeniem. Z uwagi na swą wysoką pozycję w środowisku inżynieryjno-technicznym sprawuje od 2008 r. funkcję wiceprezesa NOT i odpowiada w szczególności za współpracę z młodzieżą oraz nauki z biznesem.

Jako pierwszy tytuł Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015 otrzymał Pan Hubert Buksowicz, współtwórca i prezes, założonego w 1992 r.  Browaru Jabłonowo, który początkowo wytwarzał piwo w niewielkich ilościach i rozprowadzał je lokalnie, a obecnie piwa rodem z Jabłonowa – poprzez hurtownie, w tym patronackie, oraz sieci sklepów, supermarkety i hipermarkety – są dostępne w całym kraju. Browar Jabłonowo, dysponujący wysokowydajnymi i nowoczesnymi  liniami technologicznymi, specjalizuje się w produkcji mocnych, treściwych lagerów. Przed kilku laty jego asortyment został poszerzony o piwa dla piwnych koneserów pod marką Piwnej Manufaktury. Browar Jabłonowo, jako jeden z niewielu pozostałych w kraju rdzenie polskich rodzinnych browarów – swój sukces zawdzięcza również błyskawicznemu dostosowywaniu się do aktualnych potrzeb rynkowych.

Bogdan Denarski, prezes i właściciel – założonej od podstaw w 1995 r. Fabryki Maszyn Rolniczych „Agro-Factory” w Lubieniu k. Łęczycy-  to kolejny zdobywca prestiżowego tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015. Agro-Factory, zatrudniająca ok. 80 pracowników, specjalizuje się w produkcji agregatów: uprawowych, uprawowo-siewnych, talerzowych i podorywkowych, ponadto – wałów uprawowych, bron talerzowych, głęboszy, maszyn do pielęgnacji upraw polowych, łąk i pastwisk, myjek do warzyw, rozwijarek do bel słomy, skrzyń ładunkowych i betoniarek ciągnikowych. Maszyny i urządzenia rolnicze rodem z Lubienia  odznaczają się wysoką jakością i są dostosowane do standardów obowiązujących w UE. Z powodzeniem są one sprzedawane – poprzez dobrze zorganizowaną sieć ok. 70 stałych dealerów – na terenie Polski oraz eksportowane m.in. na rynki: Niemiec, Francji, Czech, Serbii – i od niedawna – Algierii.

Zaszczytnym tytułem Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015 uhonorowany został Janusz Gruszczewski, twórca i właściciel, założonego w 1991 r., Zakładu Metalowego „AGROMASZ” w Mrągowie, od 2000 r. specjalizującego się w produkcji szerokiej gamy ładowaczy czołowych wraz z osprzętem  do ciągników rolniczych. AGROMASZ, zatrudniający ponad 60-osobową załogę i od 2007 r. pracujący w oparciu o systemy zarządzania jakością ISO,  uzyskał stabilną pozycję na rynku maszyn rolniczych w Polsce. Jego wyroby cenią zarówno użytkownicy maszyn, jak i eksperci –- czego dowodzą liczne nagrody ogólnopolskie i targowe. Janusz Gruszczewski, ,zanim zdecydował się „pójść na swoje”, przez 27 lat był związany pracą z POM w Mrągowie. Najpierw jako uczeń przyzakładowej szkoły zawodowej, a potem jako pracownik – przeszedł tutaj wszystkie możliwe szczeble zarządzania: od stażysty do dyrektora.. Mówi o sobie, że jest „naznaczony” do pracy z młodymi ludźmi; od 1970 r. szkoli ich zawodowo.

Arleta Linka,  właścicielka gospodarstwa drobiarskiego w Zamysłowie, wytwarzającego rocznie ok. 700 tys. szt. brojlerów kurzych, tj. blisko 1750 ton żywca – to kolejna zdobywczyni tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015. W kurnikach, w których odbywa się tucz brojlerów, stosowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne i zautomatyzowany system produkcji. Jej ferma, spełniająca wszystkie wymogi ochrony środowiska naturalnego, wchodzi w skład rodzinnej grupy producentów drobiu Szymkowiak, stworzonej przed 4 laty wspólnie z  rodzicami, córką i synem oraz siostrą i jej mężem. Grupa Szymkowiak produkuje rocznie ponad 4,5 mln szt. brojlerów kurzych i ok. 200 tys. szt. jajek konsumpcyjnych dziennie. Arleta Linka, mimo wielu obowiązków zawodowych, znajduje też czas na działalność społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Stęszewie.

Zbigniew Matkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej i współwłaściciel – firmy Fosfan S.A. ze Szczecina, specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości wieloskładnikowych nawozów rolniczych i ogrodniczych. – to kolejny zdobywca tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015. Dzięki korzystnej lokalizacji z bezpośrednim dostępem do szlaku wodnego Szczecin- Świnoujście oraz posiadaniu własnych nabrzeży, Fosfan  świadczy także profesjonalne usługi przeładunkowe. Działalność produkcyjno-usługowa firmy oparta jest o nowoczesną technologię z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego, o czym świadczy m.in. jej uczestnictwo w międzynarodowym programie  „Odpowiedzialność i Troska”.. Nawozy produkowane przez Fosfan to produkty cenione przez klientów ze względu na wysoką jakość i gwarancję właściwego nawożenia wszystkich upraw polowych.  Zbigniew Matkowski, dzięki bieżącej współpracy z kadrą zarządzającą firmy Fosfan – ma duży osobisty wkład w rozwój firmy.

Kolejnymi laureatami w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015 zostali Alicja i Krzysztof Spychalscy. Prowadzą oni w Pikutkowie 80-hektarowe gospodarstwo ogrodnicze, specjalizujące się w nowoczesnej uprawie warzyw gruntowych, takich jak: pomidory, cebula, marchew i burak czerwony. Ich gospodarstwo jest kompleksowo wyposażone w specjalistyczny sprzęt do uprawy i zbiorów warzyw, dysponuje także nowoczesną bazą przechowalniczą. Przy jego modernizacji skorzystali oni z funduszy SAPARD i PROW. Stałymi odbiorcami ich pomidorów i marchwi są firmy Maspex w Olsztynku oraz Agros Nova Łowicz. Sprzedaż warzyw z gospodarstwa jest w znacznej mierze prowadzona poprzez – powstałe przed kilkunastu laty – Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „Ziemia Kujawska” zs. we Włocławku, którego Krzysztof Spychalski jest współzałożycielem i od kilku kadencji pełni funkcje prezesa. Alicja i Krzysztof Spychalscy dużą wagę przywiązują do estetyki obejścia gospodarstwa i jego otoczenia – wokół ich domu i zabudowań gospodarczych jest dużo zieleni i panuje ład.

Krystyna i Tadeusz Szepietowscy, zdobywcy tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015,  są założycielami i właścicielami firmy Gama Group w Wysokiem Mazowieckiem, świadczącej usługi dla rolnictwa w zakresie wyposażania obór i kompleksowej obsłudze gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka. W 2008 r. Gama uzyskała deklarację zgodności i certyfikat CE na własne urządzenia udojowe, a tym samym stała się oficjalnym producentem urządzeń udojowych EUROMILK w Polsce. Nawiązała też współpracę w zakresie sprzedaży własnych urządzeń udojowych na terenie Białorusi, Ukrainy i Litwy oraz rozpoczęła tworzenie własnej sieci dealerskiej na terenie całej Polski. Obecny rozwój Gama Group, zatrudniającej ok. 75 pracowników, postępuje w kierunku wprowadzenia na rynek nowoczesnych, zautomatyzowanych technik udoju, mających na celu zwiększenie wydajności i produkcyjności zwierząt hodowlanych. Dodatkowo firmową ofertę dla rolnictwa wzbogacają maszyny rolnicze z innych fabryk, których firma jest bezpośrednim dealerem.

Tytuły Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015 i szable oficerskie otrzymał duet zarządzający Ośrodkiem Hodowli Zarodowej „Garzyn” sp. z o.o. w Garzynie – Tadeusz Ziółkowski, od 1999 r. prezes Zarządu oraz Jan Szkudlarczyk, wiceprezes Zarządu od 42 lat związany z OHZ Garzyn. Obydwaj prezesi maja ogromny wkład w przekształcenia strukturalno-organizacyjne i modernizację OHZ Garzyn, który pod ich „rządami” stał się nowoczesnym przedsiębiorstwem hodowlanym, oferującym wysokiej jakości nośniki postępu biologicznego dla terenowej hodowli i mającym znaczący wpływ – poprzez prowadzoną działalność hodowlano-upowszechnioniową i wdrożeniową – na postęp w dziedzinie produkcji zwierzęcej i roślinnej w polskim rolnictwie. OHZ Garzyn specjalizuje się w hodowli zarodowej: bydła rasy czarno-białej z dolewem krwi HF, trzody chlewnej ras –wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, Duroc i Pietrain oraz owiec rasy merynos polski i merynos polski w starym typie, uzyskując we wszystkich obszarach produkcyjnych wysokie rezultaty.

W kolejnej kategorii, Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2015, tytuł otrzymał prof. dr hab. Alojzy Szymański, od 2008 r. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas gali wręczono także laureatom poprzednich edycji konkursu Medale 25-lecia, w kształcie tarczy z wizerunkiem szabel. W ten sposób organizatorzy postanowili przypomnieć ich dokonania.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

Poprzedni artykułKolejne ogniska ptasiej grypy we Francji
Następny artykuł

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,176FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,620ObserwującyObserwuj
5,410SubskrybującySubskrybuj

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE