Pod koniec roku pogłowie świń w Polsce zacznie spadać

Rośnie pogłowie trzody chlewnej w Polsce. Zdaniem ekspertów z Zespołu Analitycznego Polityki Rolnej w marcu 2018 roku może ono wynieść  11,6 mln szt., a w czerwcu –  ok. 12 mln szt. Jednak pod koniec roku świń w Polsce zacznie ubywać.


Z danych GUS wynika, że w Polsce pod koniec ubiegłego roku było 11,9 mln sztuk świń. To aż o 7 proc. więcej niż w grudniu 2016 roku. Eksperci z Zespołu Analitycznego Polityki Rolnej zwracają uwagę na liczbę loch prośnych większą niż w sześciu poprzednich odczytach – 618 tys. szt. Jest to wzrost o 6 proc. rok do roku.

Zmiany u największych producentów świń w  UE

W końcu 2017 roku odnotowano ok. 1 proc. wzrost stada loch prośnych ogółem w UE, w tym w Danii i Holandii o 3-4 proc. Ale mniejsza liczba tych zwierząt była u pozostałych dużych producentów trzody chlewnej w UE: w Hiszpanii o 2 proc., w Niemczech i we Francji po 1 proc. Większa w UE ogółem o 3-4 proc. była liczba prosiąt i warchlaków, pogłowie tuczników było na podobnym poziomie, co przed rokiem. Łącznie, pogłowie świń było większe o 2 proc. niż rok wcześniej, w tym w Danii o 4 proc., w Holandii i Hiszpanii po ok. 3 proc., we Francji o 2 proc., w Niemczech o 1 proc.

– Zmiany te wynikały ze specyfiki chowu trzody chlewnej, czy ograniczonego popytu na wieprzowinę na świecie – w 2017 roku eksport wieprzowiny poza UE był mniejszy o 8,1 proc. wobec roku poprzedniego, a narastająco do listopada ogółem w UE liczba i waga ubitych świń była o ok. 1 proc. mniejsza – wyjaśniają Eksperci z Zespołu Analitycznego Polityki Rolnej.

Rośnie import

W Polsce podaż wieprzowiny uzupełniana była przywozem, głównie w ramach rynku wewnętrznego. Saldo w handlu tym asortymentem było ujemne. W 2017 roku sprowadzono do Polski 6,8 mln szt. świń,  w wadze ok. 221 tys. ton, o 7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Przywóz mięsa wyniósł 700 tys. ton, o ok. 3 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Z kolei eksport z Polski stanowił ok. 40 proc. krajowej produkcji wieprzowiny: wywieziono 83 tys. szt. świń, w wadze było to ok. 9 tys. ton – o 3 proc. więcej, a mięsa wieprzowego 480 tys. ton, o 10 proc. więcej niż w 2016 roku.

Krajowy skup żywca wieprzowego był o 2 proc. większy niż w roku poprzednim.

Prognozy na 2018 rok: niższe ceny skupu

Zdaniem ekspertów z Zespołu Analitycznego Polityki Rolnej, w I połowie 2018 roku możliwa jest większa podaż wieprzowiny w UE, a ceny skupu żywca wieprzowego mogą kształtować się na poziomie niższym niż przed rokiem.

– W efekcie, w Polsce relacje cen decydujące o opłacalności chowu trzody chlewnej mogą być wąskie. Ale nie na tyle, by krajowa produkcja żywca wieprzowego w I połowie 2018 roku miała zostać ograniczona – wyjaśnia Zespół Analityczny Polityki Rolnej.

Zdaniem analityków w marcu 2018 roku krajowe pogłowie świń może wynieść ok. 11,6 mln szt., tj. o 3 proc. więcej niż przed rokiem, by w połowie roku osiągnąć ok. 12 mln szt., o 5 proc. więcej. Pod koniec roku możliwe jest ograniczenie liczby świń w Polsce.

– Zmiany wielkości stada trzody chlewnej mogą być determinowane konsekwencjami występowania np. ASF – w tej sytuacji może nastąpić spadek pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Na poziom krajowego pogłowia świń wpływ będzie miał również wywóz, ale przede wszystkim przywóz trzody chlewnej, ograniczając ewentualną skalę redukcji pogłowia – wyjaśniają  analitycy.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here