Podatek rolny będzie wyższy. GUS podał średnią cenę skupu żyta

GUS podał średnią cenę skupu żyta. Kwota ta będzie stanowić podstawę do obliczenia podatku za 2020 roku. Będzie on wyższy niż rok temu.

– Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt – poinformował GUS.

Średnia cena skupu żyta stanowi podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego. W związku z tym w 2020 roku rolnicy zapłacą:

 • za grunty gospodarstwa rolnego (równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od 1 ha przeliczeniowego): 146,15 zł
 • za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu (równowartość pieniężną 5 kwintali żyta od 1 ha fizycznego): 292,30 zł.

Dla porównania: w 2019 podatek ten wynosił: dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych – 271,80 zł od 1 ha fizycznego.

Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Kto płaci podatek rolny?

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów
 • posiadaczami samoistnymi gruntów
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Do kiedy zapłacić podatek rolny?

Podatek należy zapłacić w czterech ratach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Zasady ustalania podatku

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
 • dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, natomiast od pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 kwintali żyta w przeliczeniu na 1 ha.

Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here