Podawanie antybiotyków skutkuje podwojeniem emisji metanu z obornika

Międzynarodowy zespół naukowców opublikował wyniki badań, które zwracają uwagę na to, jak antybiotyki podawane bydłu mogą wywierać dalekosiężny wpływ na ekosystem, zwiększając emisję metanu z obornika i zmieniając skład drobnoustrojów w jelitach żuków gnojaków.

 

\"rolnictwo,

 

W publikacji, która ukazała się w »Proceedings of the Royal Society B«, czasopiśmie The Royal Society, międzynarodowy zespół złożony z naukowców z USA, Zjednoczonego Królestwa, Finlandii i Szwecji, dowodzi że możemy mieć do czynienia z „niezamierzonymi i kaskadowymi efektami ekologicznymi” stosowania antybiotyków w hodowli. Antybiotyki są powszechnie podawane zwierzętom gospodarskim w ramach profilaktyki chorób i stymulowania wzrostu zwierząt.

Zespół badawczy podawał części stada bydła antybiotyk o szerokim spektrum działania – tetracyklinę. Naukowcy przeanalizowali zbiorowiska mikroorganizmów w krowim oborniku i zebrali w terenie żuki gnojaki. Zbadali wpływ antybiotyków na wielkość żuków i ich liczebność oraz przeprowadzili testy pod kątem gazów cieplarnianych uwalnianych z krowiego obornika.

Zespół ustalił, że emisja metanu z obornika pochodzącego od krów otrzymujących antybiotyk była dwukrotnie wyższa niż w przypadku bydła, któremu go nie podawano. Poziom podtlenku azotu również wzrósł, a dwutlenku węgla został opisany jako podobny w obydwu grupach. „Zaskoczył nas tak duży wzrost emisji metanu z obornika” – zauważył Tobin Hammer z Uniwersytetu Kolorado w Boulder. „Jesteśmy przekonani, że podawanie tetracykliny sprzyja rozwojowi metanogennych archeonów w jelitach krów poprzez zmniejszanie populacji bakterii jelitowych”.

Co istotne naukowcy ustalili też, że antybiotyki powodują zmianę w składzie drobnoustrojów jelitowych żuków, które żywią się obornikiem bydlęcym. Mimo iż zmiany nie doprowadziły do wybicia żuków, to wpływają na ich wzrost albo uniemożliwiają im reprodukcję.

Anne Lizé, badaczka z Uniwersytetu Rennes 1 we Francji zauważyła, że mogą zmienić ich zachowanie i powonienie. „Zakłócenie mikroflory może doprowadzić do pośrednich następstw behawioralnych, które wystąpią nie tylko w organizmie docelowym – poddanym działaniu antybiotyku – ale także w powiązanych zbiorowościach żyjących w tym organizmie albo wokół niego” – stwierdziła. Należy jednak zaznaczyć, że te zmiany nie były przedmiotem bezpośredniego monitoringu w ramach badań.

Ustalenia naukowców pokazują również, że ekstensywne stosowanie antybiotyków w rolnictwie może doprowadzić do antybiotykooporności, co Światowa Organizacja Zdrowia postrzega jako rosnący i pilny problem. Naukowcy przekonują, że stosowanie antybiotyków może sprzyjać wykształcaniu się antybiotykooporności wśród patogenów i rozprzestrzenianiu się genów oporności antybiotykowej w otaczającym środowisku.

Po publikacji badań zespół apeluje o podjęcie znacznie szerzej zakrojonych prac w celu porównania oddziaływania obornika (i odbijania krów) na emisje gazów cieplarnianych i przestudiowania „globalnego zakresu i celu stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich”.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

Źródło: Cordis

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here