Podsumowanie projektu ProOptiBeef. Już za tydzień rusza międzynarodowa konferencja

Już 27 maja 2015 r. podczas Międzynarodowej Konferencji podsumowana zostanie realizacje Projektu ProOptiBeef.

 

\"rolnictwo,

 

Interdyscyplinarny Projekt naukowy ProOptiBeef kończy się  dużym sukcesem – kilkanaście przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi, ponad 70 publikacji naukowych wydanych m.in. w międzynarodowych czasopismach naukowych ze współczynnikiem wpływu IF oraz 30 raportów zawierających wyniki badań Projektu, planowana liczba 500 użytkowników korzystających nieodpłatnie z wyników badań oraz ponad 70 praktycznych zastosowań gotowych do użycia. Interaktywna baza wiedzy zaopatrzona w mechanizmy benchmarkingu gospodarstw i optymalizacji produkcji.

Te i inne efekty zostaną przedstawione 27 maja 2015 r. podczas Międzynarodowej Konferencji podsumowującej realizację Projektu ProOptiBeef.

W Komitecie Honorowym spotkania zasiadają Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki, zaś patronem honorowym jest Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski. Celem międzynarodowej konferencji jest prezentacja rezultatów Projektu pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”.

W trakcie Konferencji wykonawcy Projektu zaprezentują jego główne założenia oraz efekty. Kierownik Projektu prof. nadzw. SGGW. dr hab. Agnieszka Wierzbicka z SGGW przedstawi wdrożeniowy charakter ProOptiBeef oraz zaprezentuje osiągnięte rezultaty zarówno te istotne dla uczestników sektora wołowiny jak i dla naukowców. W szczególności zaprezentuje stworzone w ramach Projektu innowacyjne rozwiązania wspierające współpracę i współdziałanie zespołów interdyscyplinarnych w dużych projektach badawczych pracujących w skomplikowanych uwarunkowaniach. Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki omówi kwestię związaną z prokonsumenckimi strategiami marketingowymi jako szansę na inteligentny rozwój polskiego sektora wołowiny, zaś prof. dr hab. Krystyna Gutkowska podsumuje szanse rozwoju rynku wołowiny w Polsce z perspektywy konsumentów. Ponadto zostaną poruszone tematy wartości rzeźnej bydła, oceny wpływu żywienia i genotypu na przebieg opasania, efektów krzyżowania bydła czy oceny tusz wołowych w Polsce i wiele innych ważnych osiągnięć dla branży.

Wśród gości honorowych konferencji znajdzie się Pan Ian King przewodniczący Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych prowadzonej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie. W spotkaniu uczestniczyć będą liczni przedstawiciele polskich i międzynarodowych ośrodków naukowych, instytucji związanych z sektorem rolno-spożywczym i przede wszystkich branża – producenci żywca wołowego, przetwórcy i organizacje branżowe związane z sektorem wołowiny.

Projekt ProOptiBeef współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest realizowany od 2009 roku przez Konsorcjum Naukowo- Przemysłowe składające się z dwóch wiodących ośrodków naukowych tj. SGGW w Warszawie, UWM w Olsztynie oraz innowacyjnej organizacji branżowej Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego inicjatora tego Projektu.

Jego celem jest zwiększenie innowacyjności polskiego sektora wołowiny poprzez dostarczenie wiedzy związanej z zarządzaniem jakością mięsa w procesie produkcji i dystrybucji, oraz nowoczesnych technik i narzędzi wspomagającymi zarządzanie jakością i ekonomiką w procesie produkcji i dystrybucji mięsa wołowego. W konsekwencji działania mają wpłynąć na zwiększenie konsumpcji wołowiny przez Polaków poprzez dostarczenie im atrakcyjnego kulinarnie i cenowo produktu. Wśród założeń Projektu ProOptiBeef jest także poprawa konkurencyjności polskich producentów wołowiny na rynkach zagranicznych, która powinna pozytywnie wpłynąć na wzrost wartości dodanej w łańcuchu dostaw polskiej wołowiny.

Naukowcy we współpracy z branżą wykonali liczne badania, na które składała się m.in. analiza popytu na mięso wołowe w Polsce, ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych, ocena zmian biochemicznych i właściwości technologicznych mięsa, charakterystyka wartości odżywczej i ocena cech jakościowych mięsa, a także modelowanie procesów.

Czytaj także:
Dlaczego Polacy jedzą tak mało wołowiny? O problemach producentów bydła mięsnego i promocji wołowiny rozmawiamy z Jerzym Wierzbickim, Prezesem PZPBM

Realizacja Projektu ProOptiBeef dobiegnie końca 30 lipca br. W ramach upowszechniania rezultatów Projektu zorganizowano liczne konferencje i spotkania branżowe, m.in. „Jakość oraz bezpieczeństwo w produkcji wołowiny – europejska oraz polska perspektywa”, „Polska wołowina – wołowina z przyszłością”, „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach UE”.  Jednym z ważnych rezultatów realizacji Projektu jest zainicjowanie procesu opracowania i publikowania polskiej wersji językowej normy EKG/ONZ dotyczącej wołowiny w tuszach i elementach handlowych. Realizatorzy Projektu nawiązali bliską i efektywną współpracę z międzynarodowymi projektami tj. ProSafeBeef, POLONNIUM II a także z instytucjami tj. French National Institute for Agricultural Research (INRA), Meat Standards Australia (MSA), AgriFood and Biosciences Institute (AFBI), Beef Cooperative Research Centre (BCRC), a także z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Więcej rezultatów Projektu oraz ich szczegółowe omówienie będzie miało miejsce podczas Międzynarodowej Konferencji podsumowującej realizację Projektu ProOptiBeef – 27 maja 2015 r. w Centrum Wodnym SGGW.

Telewizja Interaktywna AgroNews objęła patronat medialny nad konferencją.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Alpha

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here