Polscy rolnicy w Ameryce Południowej z Timac Agro Polska

W drugiej połowie lutego br. firma Timac Agro Polska odwiedziła wspólnie z 60-cioma najlepszymi gospodarstwami rolnymi z Polski skupionymi w Timac Farmer Club trzy kraje Ameryki Południowej: Brazylię i Paragwaj oraz Argentynę.

Brazylia jest jednym z największych producentów rolnych na świecie, dzisiaj należy do światowej czołówki krajów pod względem intensywności produkcji – zużycia środków ochrony roślin i wykorzystania nawozów, o czym nie wszyscy wiedzą. Rolnictwo brazylijskie przeszło w minionych trzech dekadach ogromną metamorfozę, stając się coraz bardziej dynamicznym i nowoczesnym.

 

\"\"
Córka właściciela Grupy Roullier –  Natalie Roullier i Prezes Timac Agro Polska – Agata Stolarska

 

Także uwarunkowania klimatyczne, predysponują Brazylię, do bycia światowym liderem w produkcji rolnej. Dzięki temu Brazylia awansowała do grona największych na świecie wytwórców i eksporterów żywności, obok Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Argentyny i Unii Europejskiej. Ale wyjazd ten nie był dedykowany tylko sprawom związanym z rolnictwem. Jego uczestnicy mieli także okazję obejrzeć słynny przegląd szkół samby na zakończenie karnawału w Rio de Janeiro, byli także na stadionie piłkarskim Maracana, gdzie w 2014 r. rozgrywano mecze Mistrzostw Świata w Brazyli, a na którym murawa zasilana była nawozami Timac Agro: Sulfammo i Fertiactyl Starter.

 

\"\"

 

W Paragwaju rolnicy uczestniczący w wyjeździe odwiedzili gospodarstwo rolne San Manuel należące do Nathalie Roullier, córki właściciela Grupy Roullier – Pana Daniela Roullier, do którego należy firma Timac Agro. Gospodarstwo to, o powierzchni 800 ha, obejmuje pola uprawne (600 ha) oraz dziewiczy obszar leśny (200 ha). Zajmuje się ono tylko produkcją roślinną. W San Manuel produkcja odbywa się w 100% w oparciu o produkty Timac Agro, ponieważ nadrzędnym celem gospodarstwa jest przetestowanie kompletnych technologii Timac w warunkach lokalnych, również pod względem ekonomicznym, finansowym. W skali mikro – produkty badane są w laboratorium, a w skali makro na polu.

 

\"\"

 

Bada się także opłacalność ich stosowania dla gospodarstwa, czyli zwrot z inwestycji. Dlatego właśnie od 2011 r. bardzo ważną częścią tego gospodarstwa stała się badawczo-rozwojowa stacja doświadczalna, która obejmuje laboratorium, szklarnie, namioty foliowe oraz 2 ha poletek doświadczalnych (łącznie jest ich 800). Jest ona zlokalizowana w Paragwaju, ale pracuje dla wszystkich krajów Ameryki Południowej, w których Grupa Roullier działa. Należy ona do sieci 6-ciu podobnych placówek badawczych tej grupy zlokalizowanych w różnych rejonach świata.

Prowadzone są tam badania polowe (ścisłe) i laboratoryjne, w zakresie oceny skuteczności działania nawozów i biostymulatorów, a od niedawna także dodatków żywieniowych dla zwierząt. Ważną częścią prac tej placówki są badania gleby i wody. Rocznie w laboratorium badanych jest ponad 20.000 próbek gleby, wody, materiału roślinnego, i to nie tylko na zawartość składników pokarmowych. W tym roku ma powstać całkowicie nowe, bardzo nowoczesne laboratorium analityczne do badań związanych z odżywianiem zwierząt. (Do tej pory produkty zootechniczne do produkcji zwierzęcej, badane były w Urugwaju, gdzie Pan Daniel Roullier ma gospodarstwo nastawione na bydło opasowe – 6.000 sztuk w systemie ekstensywnym, bo taki profil tam dominuje).

 

\"\"
Pracownicy stacji doświadczalnej w San Manuel

 

Pracownicy stacji doświadczalnej w San Manuel to 10 osób personelu badawczego, w tym dyrektor stacji, trzech doktorów i sześciu asystentów (po trzy osoby z produkcji roślinnej i zwierzęcej), nie licząc osób do pomocy technicznej. Placówka badawczo-rozwojowa Grupy Roullier w Paragwaju, współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi na terenie Ameryki Łacińskiej, m.in. z Uniwersytetem w Paragwaju, Narodowym Instytutem Rolnictwa i Hodowli INIA z Urugwaju, Katolickim Uniwersytetem w Cordobie z Argentyny, Narodowym Instytutem Rolnictwa i Technologii Hodowlanych INTA z Argentyny, Fundacją badawczą ABC z Brazylii, z Korporacją Badawczo-Rozwojową Na Rzecz Brazylijskiego Rolnictwa Embrapa, należącą do Ministerstwa Rolnictwa Brazylii, i wieloma innymi organizacjami. Ta jednostka naukowo-badawcza stanowi dużą pomoc techniczną i wsparcie merytoryczne, zarówno dla pracowników firmy Timac Agro z tamtego rejonu świata, jak i przede wszystkim samych rolników.

 

\"\"

 

Timac Agro jest liczącym się producentem nawozów na świecie. Poprzez dział Badań i Rozwoju firma dostarcza na różne rynki międzynarodowe (do ponad 40 krajów) innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność produkcji rolniczej. Grupa Roullier, do której należy firma Timac Agro, kładzie bardzo duży nacisk na badania i systematycznie inwestuje w rozwój swojego działu badawczo-rozwojowego. Dobrym tego przykładem może być nowo wybudowane Globalne Centrum Badań i Rozwoju Grupy Roullier w Saint Malo we Francji (Bretania), które 8 marca br. zostało oddane do użytku i rozpoczęło pracę (oficjalne uroczyste otwarcie odbędzie w lipcu). Warto zwrócić uwagę, że znajduje się tam m.in. pierwsza w prywatnym laboratorium firmowym, ultra nowoczesna platforma fenotypowa do badania stanu odżywienia roślin, która pomoże pracownikom naukowym tej placówki, w szybkiej ocenie działania nawozów i substancji biostymulujących na poziomie fizjologicznym i molekularnym roślin, co przyczyni się m.in. do formułowania bardziej precyzyjnych zaleceń nawożeniowych.

 

\"\"

 

To Globalne Centrum Badań i Rozwoju w firmie nazywane jest Światowym Centrum Innowacji – to tu mają powstawać nowe innowacyjne produkty do odżywiania roślin i zwierząt, bazujące na algach morskich, z których firma Timac Agro słynie. Warto przypomnieć, że tylko przez ostatnich kilka lat, firma Timac Agro wprowadziła na rynki światowe dwa innowacyjne nawozy, w tym m.in. z nową cząstką fosforu TOP-PHOS zabezpieczoną przed uwstecznianiem się we wszystkich typach gleb oraz z kompleksem N-PROCESS z azotem chronionym przed nadmiernymi stratami w glebie. Innowacyjność TOP-PHOS doceniona została w Polsce przez kapituły ekspertów – praktyków i autorytety naukowe, które uznały produkty zawierające tę nową molekułę fosforu za najbardziej innowacyjne nawozy w ogrodnictwie (Nagroda Profesora Szczepana A. Pieniążka na TSW 2015) i rolnictwie (nagroda Farmera 2015).

Źródło: Timac Agro Polska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here