Polski drób popularny na rynkach zagranicznych

Polski drób cieszy się dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. Co więcej zamówienia na polski surowiec stale wzrastają. Wskazują na to dane MRiRW, według których w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2014 r. eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego zwiększył się o 11 proc. w skali roku do poziomu 98,5 tys. ton.
 

 

\"\"

 


Było to możliwe dzięki kontynuacji wzrostowej tendencji wywozu na rynek wspólnoty i  rynki pozaunijne, przy czym te ostatnie były głównym motorem wzrostu. W omawianym okresie sprzedaż na rynkach rozwijających się zwiększyła się o  22 proc. w ujęciu rocznym.
 

Pod koniec 2013 r. Polska wyprzedziła Niemcy i stała się trzecim największym eksporterem drobiu w Unii
Patrząc na zmiany jakie zachodzą w sprzedaży do krajów rozwijających się, głównym rynkiem zbytu stał się Benin. Wielkość eksportu do tego kraju zwiększyła się ponad dwukrotnie w skali roku i w analizowanym okresie wyniosła ok. 5,2 tys. ton. Hong Kong uplasował się na drugim miejscu z wielkością wywozu na poziomie ok. 4,5 tys. ton.

W rezultacie ok. 52 proc. wolumenu eksportu mięsa drobiowego przeznaczonego na rynki pozaunijne trafiło do tych dwóch krajów. Oprócz tego obserwowaliśmy stały dynamiczny wzrost sprzedaży do Republiki Demokratycznej Kongo i Liberii. Mimo to wolumeny eksportu do tych krajów pozostają nadal stosunkowo niewielkie.

Analizując eksport mięsa drobiowego należy pamiętać, że w strukturze sprzedaży za granicę nadal dominuje rynek UE, na który trafia ok. 80 proc. łącznego wolumenu eksportu. Rynek ten jest jednak bardziej nasycony, co wpływa na niższą dynamikę sprzedaży. Wywóz na rynek UE wyniósł w analizowanym okresie ok. 79,6 tys. t, co oznacza 8-procentowy wzrost w skali roku.

Czytaj także:
Minister rolnictwa zaatakowany jajkami!
Modernizacja gospodarstw szansą dla polskiej wsi
Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała kolejne pieniądze do kasy państwa

Co więcej, polski drób umacnia swoją pozycję na rynku niemieckim. Sprzedaż na tym rynku wzrosła w skali roku o 33 proc. Niemcy pozostały w tym względzie głównym odbiorcą polskiego nieprzetworzonego mięsa drobiowego z  18-procentowym udziałem w łącznym wolumenie eksportu.

Żeby lepiej zrozumieć pozycję Polski jako eksportera drobiu, należy również przyjrzeć się zmianom jakie zachodzą na rynku UE. Według danych Eurostat Polska stała się trzecim, po Francji i Holandii, eksporterem mięsa drobiowego na rynki pozaunijne.

Jednak co ciekawe, Polska na tle innych krajów unijnych wyróżnia się najwyższym, dwucyfrowym tempem wzrostu eksportu. Można zatem spodziewać się, że jeśli dynamika sprzedaży utrzyma się na zbliżonym poziomie, pozycja Polski w kolejnych miesiącach może się jeszcze poprawić.

Źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here