Pomimo spadków cen mleka, dynamicznie rośnie jego skup w Unii Europejskiej

Rynek mleka w UE
Jak informuje BGŻ, pomimo utrzymujących się spadków cen mleka od początku roku, cały czas dynamicznie rośnie jego skup. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej w okresie styczeń-lipiec podaż surowca wyniosła 88,4 mln ton (o 5,8% więcej niż w analogicznych miesiącach przed rokiem).

Wzrosty odnotowano praktycznie w każdym kraju, poza Grecją i Republiką Czeską. Wśród liczących się producentów mleka, największy przyrost skupu wystąpił w Wielkiej Brytanii (w styczniu-lipcu 2014 r. i był o ponad 10% wyższy niż przed rokiem, wyniósł 8,9 mln ton), Polsce (7,5% r/r, 6,2 mln ton) oraz we Francji (7,4%, 15,4 mln ton).

Powyższe spowodowało, że w analizowanym okresie wzrosła produkcja praktycznie wszystkich przetworów mleczarskich. Największe zmiany zaobserwować można było w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), którego wytworzono o 20% więcej niż w 2013 roku (łącznie 564,5 tys. ton). W dużej mierze była to reakcja na dynamicznie rosnący popyt importowy na ten produkt. W okresie styczeń-sierpień eksport OMP z UE-28 do krajów trzecich sięgnął 430,4 tys. ton, tj. był o 59% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, w tym w odniesieniu do Algierii wzrósł o 139% do 102,1 tys. ton.

\"\"

W pierwszych siedmiu miesiącach br. unijne mleczarnie istotnie zwiększyły także produkcję mleka pełnego w proszku (PMP) – o prawie 14% w relacji rocznej do 324,9 tys. ton. Również w tym przypadku zmiany były napędzane eksportem, który w styczniu-sierpniu br. był o 8% wyższy w relacji rocznej, wynosząc 271,5 tys. ton.

Czołowym odbiorcą unijnego PMP (podobnie jak OMP) była Algieria, z 21-procentowym udziałem w całkowitym eksporcie tego produktu. Kraj ten zaimportował 56,1 tys. ton pełnego mleka w proszku z UE, prawie 3-krotnie więcej niż rok temu. Większy popyt zgłaszały również kraje Bliskiego Wschodu (Oman, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

W analizowanym okresie dynamicznie rozwijała się również sprzedaż masła na rynki trzecie. W styczniu-sierpniu br. jej wolumen był o 25% wyższy niż rok wczeżniej i wyniósł 81,5 tys. ton. Niemniej, w kolejnych miesiącach tendencje te prawdopodobnie ulegną wyhamowaniu. Głównym rynkiem zbytu dla unijnego masła jest Rosja (mająca około 25-proc. udział w eksporcie), gdzie w styczniu-sierpniu br. trafiło 20,7 tys. ton tego produktu.

Czytaj więcej:
ARR: mimo spadku cen produkcja mleka rośnie
Copa-Cogeca chce zapobiec załamaniu się rynku. Apeluje o nową pomoc dla rolników od 2015 roku

Wprawdzie szybko rośnie też eksport do USA (w styczniu-sierpniu br. był o 116% wy˙zszy r/r) oraz Arabii Saudyjskiej (+84%), ale wolumeny obrotu są na razie istotnie niższe (wynoszą odpowiednio 5,1 tys. ton i 4,1 tys. ton) niż w przypadku naszego sąsiada.

Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja na rynku serów. Wprawdzie w styczniu-lipcu br. ich produkcja w UE-28 była o ponad 2% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 4037,9 tys. ton, ale eksport był już o 3% niższy w porównaniu do 2013 r. sięgając 500,6 tys. ton (w styczniu-sierpniu br.). Niemniej, spadała sprzedaż jedynie na rynek rosyjski – w analizowanym okresie o 20% r/r do 133,8 tys. t, w przypadku pozostałych odbiorców – rosła.

Źródło: BGŻ
Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here