Ponad 3,5 tys. propozycji zmian do Projektu Planu Strategicznego

15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończono I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Ponad 3,5 tys. propozycji zmian do Projektu Planu Strategicznego
Ponad 3,5 tys. propozycji zmian do Projektu Planu Strategicznego

Co dalej?

Do 15 lutego, poprzez webankietę, zgłoszono ponad 3,5 tys. postulatów, komentarzy oraz propozycji zmian do Projektu Planu Strategicznego. Wszystkie uwagi będą poddane analizie pod kątem możliwości ich uwzględnienia w dalszych pracach nad projektem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Równolegle do tych prac prowadzone będą konsultacje oddziaływania na środowisko oraz prace nad planem finansowym (budżet Planu).  Efekty tych prac zostaną przedstawione w drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej i poddane II etapowi konsultacji społecznych. Do drugiego projektu PS dla WPR zostanie dołączone zbiorcze zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych poprzez webankietę z informacją o sposobie ich realizacji.

Sąsiedzi donoszą na rolników, którzy wywożą gnojowicę na pole

Cel konsultacji projektu PS dla WPR

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR wypracowano  w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, oraz organizacje i instytucje zaangażowane w działania na rzecz rozwoju sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Przeprowadzone oceny oraz  zidentyfikowane najistotniejsze potrzeby umożliwiły wypracowanie propozycji sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które w sposób najbardziej efektywny zapewnią zrównoważoną transformację polskiego rolnictwa i polskiej wsi w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki.

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here